Groen licht voor de bouw van 6.000 bescheiden huurwoningen

De Vlaamse socialehuisvestingsmaatschappijen gaan de komende tien jaar 6.000 bescheiden huurwoningen bouwen. "Het gaat om huurwoningen voor mensen die net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een klassieke sociale woning, maar die toch te weinig verdienen om te huren op de privémarkt of om een eigen woning te kopen", legt Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A) uit.

Met de bescheiden woningen mikt Van den Bossche (foto in tekst) vooral op de groep mensen die het moeilijk hebben om een eigen woning te vinden, maar die toch niet in aanmerking komen voor een klassieke sociale huurwoning. "Het gaat om mensen die net iets te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale woning, maar die ook te weinig spaargeld of een te laag inkomen hebben om te lenen voor een eigen huis."

Bedoeling is dat de huurprijs voor zo'n bescheiden huurwoning tussen de huurprijs van een sociale woning en een woning op de private huurmarkt ligt. Volgens Van den Bossche zou 40 procent van de werkende gezinnen in aanmerking komen. Ter vergelijking: voor een sociale woning komt sinds de recente verhoging van de inkomensgrenzen 10 procent van de werkende bevolking in aanmerking.

Zo zal een alleenstaande startende leerkracht in het basisonderwijs met een nettoloon van 1.528 euro geen aanspraak kunnen maken op een sociale huurwoning, maar komt hij wel in aanmerking voor een bescheiden woning. De enige bijkomende voorwaarde is dat de huurder geen woning in eigendom mag hebben.

De bescheiden woningen zullen worden gebouwd door de socialehuisvestingsmaatschappijen. Ze zullen dat doen in nauw overleg met de steden en gemeenten. Die zullen zelf een sturende rol kunnen spelen in de verdeling van de bescheiden woningen. "Zij kunnen bijvoorbeeld een reglement maken waarin de bescheiden woningen worden voorbehouden voor jonge starters", legt minister Van den Bossche uit.

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) voorziet een voordelige financiering voor de bouwprojecten, zodat het rendabel is voor de huisvestingsmaatschappijen om de woningen te bouwen en te verhuren.

Meest gelezen