Saïd El Khadraoui stelt boek voor over toekomst Europa

Europa mag niet enkel kwantitatieve begrotingsnormen hanteren, maar moet ook sociale doelstellingen inzake armoede, onderwijs en werkgelegenheid vooropstellen aan de lidstaten. Dat stelt Europarlementslid Saïd El Khadraoui (SP.A) in het boek "Europa 2050. Visies voor een betere toekomst", dat hij gisteravond voorstelde in Leuven.
Het boek werd voorgesteld in Leuven.

El Khadraoui (kleine foto) ziet drie grote uitdagingen voor Europa in de komende decennia: een socialere EU, het versterken van de betrokkenheid van de burger en de omvorming van de Unie tot een koolstofarme en duurzame economie. Wat betreft de eerste uitdaging denkt hij aan een bijkomende sociale wetgeving met meer ambitieuze minimumnormen  en aan het opvoeren van de strijd tegen fiscale fraude, waardoor de lidstaten meer ruimte zouden krijgen om te investeren in sociaal beleid.

Daarnaast is het volgens El Khadraoui dringend nodig om het vertrouwen in de EU, dat tijdens de economische crisis een serieuze deuk heeft gekregen, te herstellen. Hij pleit er onder meer voor dat de Europese partijen hun meningsverschillen duidelijker maken, zodat de discussie zich focust op welk Europa we willen en niet langer voor of tegen. De Europese sociaaldemocraten zullen deze keer met een gezamenlijk programma en één kandidaat -allicht de Duitse voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz- deelnemen aan de verkiezingen.

Een derde uitdaging is volgens de Leuvense SP.A'er dus het streven naar een koolstofarme en duurzame omvorming van de economie, een absolute must om de klimaatdoelstellingen te halen en de kwaliteit van leven in Europa te verbeteren. Zowel op vlak van energievoorziening als woningbouw is er nog veel werk voor de boeg, luidt het. El Khadraoui pleit voor strengere normen, prijsprikkels, slimme infrastructuurinvesteringen en technologische innovatie. Voor onderzoeksprogramma's en de uitbouw van een transport- en energienetwerk zijn meer middelen nodig.

"Europa 2050. Visies voor een betere toekomst" bevat bijdragen van 27 opiniemakers, academici, kunstenaar en politici. Naast El Khadraoui zelf gaat het om Francesca Vanthielen, Paul Magnette, Frank Vandenbroucke, Stijn Devillé, Rik Pinxten, Tinneke Beeckman, Martin Schulz, Jan de Zutter, Brigitte Herremans, Koenraad Debackere, Glen Rayp, Dorian Van der Brempt, Joke Quintens, Joost Vandecasteele, Gilbert Declerck, Jan Raes, Frans van Daele, Jos Delbeke, Neelie Kroes en Jozef De Witte.