"Nieuwe windnormen brengen veiligheid luchthaven in gevaar"

De nieuwe windnormen op de luchthaven van Zaventem brengen de veiligheid van het vliegverkeer in het gedrang. Dat zeggen zowel de Belgische verkeersleiders als de christelijke vakbond. Vliegtuigen mogen voortaan met een sterkere rugwind opstijgen of landen en dat zou gevaarlijk zijn.

Op 19 september heeft Belgocontrol nieuwe windnormen uitgevaardigd voor Brussels Airport. Die laten toe met een rugwind van 7 in plaats van 5 knopen te landen of op te stijgen. Volgens de vereniging van verkeersleiders Belgian Guild of Air Traffic Controller (BGATC) en ACV Transcom is dit gevaarlijk.

"Voor de supervisor in de verkeerstoren neemt de druk enorm toe", zegt Maryse Meulemans van BGATC. "We kunnen ook niet lang genoeg op voorhand beslissen welke baan we zullen gebruiken. Dat houdt risico's in voor de veiligheid, denk maar aan een vliegtuig dat bij nat weer van de baan schuift."

Eerder hadden ook de piloten van de Belgian Cockpit Association de nieuwe normen al als gevaarlijk bestempeld.

Behalve wat de nieuwe windnormen betreft, klinkt ook protest tegen de nieuwe opstijgende vliegroute richting Leuven. Vliegtuigen slaan nu pas voorbij de stad af waardoor ze 15 kilometer langer achter elkaar moeten vliegen.