Herbeginnen na een faillissement - Guy Janssens

Het aantal faillissementen, zowel in ons land als in de rest van Europa, gaat naar recordhoogtes. Tot en met september waren er 18 % meer bedrijven in faling dan in dezelfde periode van vorig jaar. Zowel de Vlaamse als de Europese overheden buigen zich over het verschijnsel en hebben middelen ingezet om tijdig in te grijpen.
analyse
Analyse
Aansturen van de 'analyse' teaser o.a. op de home pagina en 'analyse' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'analyse' overzichtspagina

Van Vlaamse kant is er de organisatie OndernemingsHorizon, opgezet door Unizo, die tot doel heeft faillissementen te vermijden. Tussenstap is een vzw die zich bezighoudt met de faillissementen zelf en ze bijstaat met raad en daad.

‘We zien nu de gevolgen van de lange crisisperiode’, zegt Eric Van den Broele van het bedrijfsinformatiekantoor Graydon. ‘Er zijn nu wel lichte tekenen van herstel, maar faillissementen komen als het ware op het einde van een conjunctuurcyclus’. In zekere zin zou je dus kunnen zeggen dat faillissementen meteen de voorbodes zijn van een nieuwe opstoot van economische groei.

Weinig animo

Overigens zijn er niet alleen de faillissementen. Er zijn ook die mensen die hun bedrijf gewoon stopzetten, om welke reden dan ook. Tegelijk zien we dat er minder animo is om een bedrijf te starten. Al die verschijnselen aan elkaar gekoppeld betekenen dat het animo om een bedrijf te starten, of er mee door te gaan, eigenlijk aan de lage kant is.

Toch vertelt dit niet alles. Ondernemers zijn heel vaak taaie lieden. Zelfs nadat ze een faillissement hebben doorgemaakt willen ze heel vaak opnieuw beginnen. Daar zijn verschillende redenen voor, zegt Corinne Reynders van de NV Tussenstap. Ofwel zijn ze nooit werknemer geweest en is het moeilijk om plots in een ondergeschikte positie te moeten gaan werken. Ofwel zijn ze te oud om nog aan de bak te komen als werknemer. Maar heel vaak zijn het ondernemers die ten allen prijze hun ‘ding’ willen doen en zelf blijven ondernemen. Daar moeten we ook kunnen optreden, zegt ook Halina Bletek van OndernemingsHorizon.

Toch moet ook hier het kaf van het koren worden gescheiden. Faillissementen of bijna-faillissementen kunnen het gevolg zijn van een slechte conjunctuur, van een bedrijfsmatige tegenslag of van andere tijdelijke factoren. In die gevallen kan coaching en een goed bedrijfsplan helpen om een doorstart te maken, zegt Halina Bletek. ‘Een ondernemer kiest voor het ondernemerschap omwille van de zelfstandigheid. Hij wil zelf ideeën uitwerken en ziet in een eigen bedrijf de enige mogelijkheid om zijn ei kwijt te kunnen.

In onze contreien brengt een faillissement altijd een stigma met zich mee. Je krijgt van de goegemeente het stempel mee van een mislukkeling. In de Angelsaksische wereld ligt dat enigszins anders. Daar word een faillissement meer als ‘fact of life’ beschouwd, iets dat als vanzelfsprekend bij het ondernemen hoort. Je kan zelfs leren uit de fouten die je gemaakt hebt en die klippen dan in je nieuwe onderneming proberen te vermijden. Die positieve visie mag best ook wat tot bij ons doordringen.

Banken geven niet thuis

Alsof het nog niet erg genoeg is geven ook de banken vaak niet thuis als het erom gaat kredieten te verlenen aan mensen die een faillissement achter de rug hebben. Banken zijn sinds de bankencrisis sowieso al moeilijker geworden bij alle soorten van kredietverlening. Dus zeker bij faillissementen is er de kans niet al te groot dan je bij de kredietinstellingen met de rode loper wordt binnengehaald.

Dettie Luyten van het failliete communicatiebureau Fé getuigt in De Vrije Markt over de moeilijkheden die ze ondervindt om nieuwe kredieten te krijgen. ‘Ik hoop wel dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen frauduleuze faillissementen en faillissementen die het gevolg zijn van een moeilijke situatie. Ik begrijp dat ze terughoudender zijn geworden bij hun kredietverlening, maar ik hoop wel dat ze kijken naar de ervaring en het nieuwe businessplan dat die mensen komen voorleggen. En ik kan er wel inkomen dat ze aan mensen die al een faillissement achter de rug hebben extra waarborgen vragen’.

‘Het is nooit makkelijk om opnieuw op te starten’ zegt Halina Bletek. ‘ Maar een goede communicatie en een sterk plan beidt toch kansen om de banken over te halen mee in zee te gaan’.

(De auteur is VRT-journalist en presentator van de Vrije markt)