"Koers van N-VA wordt steeds harder en rechtser"

Nick Mouton, tot voor kort fractieleider en ex-schepen voor de N-VA in Lovendegem, stapt uit de partij uit onvrede met de sociaal-economische koers van de partij. "De invalshoek van de gewone Vlaming is verdwenen", schrijft hij. Hij zegt dat de congresteksten de druppel vormden.

In een open brief op zijn blog legt Nick Mouton uit waarom hij zijn beslissing nam.

"Ik ben lid van de N-VA sinds het ontstaan van de partij in 2001. De eerste jaren waren zwaar en we gingen door de woestijn. Maar vanaf 2004 ging het beter." Mouton was enkele jaren parlementair medewerker voor Helga Stevens. Van 2007 tot 2012 was hij schepen in Lovendegem. Bij de verkiezingen van een jaar geleden haalde hij op de N-VA-lijst de meeste stemmen. Hij werd daarna fractieleider in de gemeenteraad.

"Maar waar de partij pluralistisch begon, werd ze gaandeweg steeds harder, rechtser, liberaler. Even was er de opluchting toen Jean-Marie Dedecker wegens omstandigheden weer snel van het toneel verdween, maar niettemin heeft deze trend zich doorgezet."

"Deze evolutie versnelde nog opmerkelijk de laatste jaren, waar we nu nagenoeg nog enkel de taal van de ondernemers spreken. Met de strategiewijziging van de voorbije maanden voor de verkiezingen, komt dat uitgesproken liberale programma nu helemaal op de voorgrond. De invalshoek van de gewone Vlaming, en zeker de Vlamingen die het financieel moeilijk hebben, is volledig verdwenen."

"Congresteksten waren de druppel"

Mouton schrijft dat er verschillende zaken de doorslag gegeven hebben bij zijn besluit om uit de partij te stappen, onder meer het feit dat de partij de Vlaamse kindpremie en de hospitalisatieverzekering liet varen.

"De druppel waren de congresteksten ter voorbereiding van het groot congres van de N-VA rond confederalisme en de sociaal-economische invulling daarvan." De N-VA geeft in januari een congres om vast te leggen hoe de partij het confederalisme wil invullen. Mouton stapte in de congrescommissie.

"Ik wil niet dieper ingaan op deze teksten, maar de eenzijdige focus vanuit ondernemershoek, standpunten rond de financiering, de uitwerking van de verdeling van de staatsschuld, … gingen voor mij opnieuw zeer ver. Ook de toon van de eerste teksten was overdreven populistisch."

Mouton vertelt ook nog dat hij op de partijraad vorige maand een vraag stelde aan voorzitter Bart De Wever over de sociaal-economische koers. Volgens Mouton antwoordde De Wever dat "er op lokaal vlak niveau kansen liggen om te tonen dat we sociaal zijn" en "dat het beleid misschien neoliberaal en hard lijkt, maar het is nog erger als de pensioenen niet betaald kunnen worden".