"Wegennet optimaliseren, daarna pas uitbreiden"

Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) wil het potentieel van het bestaande Vlaamse wegennet eerst ten volle benutten alvorens over te gaan tot de uitbreiding ervan. Dat heeft ze gezegd in "De zevende dag". Ze verdedigde daarmee de verschillende kleinere ingrepen die de laatste jaren zijn doorgevoerd, zoals de aanleg van spits- en weefstroken. "Toch zit de Vlaamse regering ook wat de grote dossiers betreft niet stil", stelde ze.

"Toen ik enkele jaren geleden minister van Mobiliteit werd, heb ik eerst een stand van zaken laten opmaken over de staat van het wegennet. Die bleek lamentabel te zijn", stak Crevits van wal. "Ik heb toen een plan opgesteld om de snelwegen tegen 2015 weer in een goede staat te brengen. De voorbije jaren hebben we meer dan 700 kilometer snelwegen aangepakt."

"We moeten het bestaande wegennet eerst optimaal gaan gebruiken vooraleer we het gaan uitbreiden", ging ze verder. Ze verwees daarmee onder meer naar de recente aanleg van spits- en weefstroken tussen Brussel en Leuven. "De eerste resultaten zijn spectaculair. Pendelaars winnen tot 28 minuten aan reistijd in een volle avondspits. We plannen dan ook elders in het land nog meer spitsstroken. Natuurlijk werken die alleen om de stad te verlaten."

"Oosterweel nog deze legislatuur gebetonneerd"

Crevits ontkende dat de grote dossiers intussen blijven liggen. "De ring rond Gent wordt dichtgemaakt. Ook de noord-zuidverbinding in Limburg staat op de rails. Afgelopen vrijdag hebben we bovendien op de ministerraad beslist om de Grote Ring rond Brussel ter hoogte van Zaventem in een publiek-private samenwerking aan te pakken. Doel is het plaatselijke van het doorgaande verkeer te scheiden. Dat kan al veel ongevallen vermijden. Extra rijvakken zijn niet aangewezen want op die plek liggen er al 12 tot 14."

Ook wat het Oosterweeldossier betreft, werkt de Vlaamse regering volgens haar naarstig verder. "Dit dossier moet deze legislatuur nog worden gebetonneerd zodat duidelijk wordt wat zal gebeuren." Hoewel de brug intussen een tunnel is geworden, wil de Vlaamse regering liever geen volledig nieuwe aanbesteding uitschrijven. "We vragen Europa om het gedeelte van het tracé dat onveranderd is gebleven alvast door het bestaande consortium te mogen laten uitvoeren. Begin november heeft minister-president Kris Peeters daarover een belangrijke vergadering met de bevoegde Europees Commissaris gepland."

Centrale meldkamer

Crevits toonde zich tot slot een voorstander van een centrale meldkamer in het geval van grote ongevallen. "Op die manier kunnen zulke ongevallen sneller worden afgehandeld. Het was bijvoorbeeld dankzij de goede samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten dat het zware ongeluk in Wetteren van afgelopen week relatief snel kon worden opgelost. In het verleden hebben we al zo'n meldkamer opgericht bij zware sneeuwval."

Meest gelezen