Leefden laatste Neanderthalers op eiland Jersey?

Op het Kanaaleiland Jersey hebben archeologen sporen gevonden van wellicht de laatste Neanderthalers in Noordwest-Europa.

Op de plek op het eiland Jersey, ongeveer tussen Groot-Brittannië en Frankrijk, waren er zo'n 100 jaar geleden al eens opgravingen. Archeologen gingen er lang van uit dat er daarom nog weinig te rapen viel, maar nu zijn er bij nieuw onderzoek enkele belangrijke ontdekkingen gedaan.

Archeologen hebben zo'n 2.500 artefacten, onder meer tanden, gevonden op een woonplaats van de jagers. De vondsten zijn tussen de 100.000 en 47.000 jaar oud, een pak "jonger" dan eerst werd gedacht. Dat wijst erop dat de laatste Neanderthalers in onze contreien wellicht op Jersey leefden.

"Dit is een grote stap vooruit in onze fascinerende zoektocht", zeggen de archeologen.