Vraag voor verontschuldigingen voor de gefusilleerden tijdens WOI

Familieleden van Belgische militairen die in de Eerste Wereldoorlog werden gefusilleerd, vragen aan de Belgische overheid excuses voor de schijnprocessen die door de toenmalige Krijgsraad zijn gevoerd.

Meer dan tweehonderd Belgische soldaten en officieren zijn aan het front ter dood veroordeeld, omdat ze deserteerden of de bevelen niet opvolgden. In twaalf gevallen werd de doodstraf ook effectief uitgevoerd, vaak na een schijnproces.

Elf militairen werden gefusilleerd, een werd onthoofd. De elf gefusilleerden waren allen van zeer bescheiden afkomst en hadden ten hoogste een beperkte opleiding genoten. Het is dus maar de vraag of alle veroordeelden zelf wel goed beseften wat er hen boven het hoofd hing. Allen werden veroordeeld na bijzonder korte processen, vaak op basis van flinterdunne dossiers en verkeerde informatie.

Historicus en auteur Siegfried Debaeke analyseerde hun processen en brengt in zijn boek "De dood met de kogel" een ontstellende reeks gerechtelijke dwalingen aan het licht. Zo baseerden auditeurs en krijgsraden zich op een afgedankte napoleonistische verordening om de doodstraf te vorderen én uit te spreken. 

Voor de negen soldaten die veroordeeld werden wegens plichtverzuim worden nu verontschuldigingen gevraagd. De twee anderen werden ter dood veroordeeld wegens moord. Voor hen wordt geen verontschuldiging geëist. "Kan België de fouten die haar instellingen hebben gemaakt, vandaag ook toegeven en deze zwarte bladzijde eindelijk omslaan?" Dat is de vraag die de families van de gesneuvelde militairen stellen in de open brief aan de federale regering.

Ook in andere landen hebben nabestaanden al verontschuldigingen gevraagd bij de overheid. Groot-Brittannië bood al zijn excuses aan in 2006 en Nieuw-Zeeland in 2000. Frankrijk overweegt het nu ook.