"Geen beslissing over Oosterweel zolang het MER niet af is"

De Europese Commissie wil eerst het milieu-effectenrapport (MER) over de Oosterweelverbinding in Antwerpen afwachten, voor ze zich uitspreekt over wie de Scheldetunnel mag bouwen. Dat heeft Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) gezegd na afloop van een ontmoeting met de bevoegde Europees Commissaris Michel Barnier. Volgens Peeters moet het MER in januari klaar zijn.

In 2009 wees de Vlaamse regering de uitvoering van het Oosterweelproject toe aan bouwconsortium Noriant. Het ontwerp dat toen op tafel lag, onder meer met inbegrip van de beruchte Lange Wapper-brug, is intussen grondig gewijzigd. Zo moest die brug wijken voor een tunnel.

Toch wil de Vlaamse regering liever geen volledig nieuwe aanbesteding uitschrijven. "We vragen Europa om het gedeelte van het tracé dat onveranderd is gebleven alvast door het bestaande consortium te mogen laten uitvoeren", vatte Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) het standpunt van de Vlaamse regering vorige maand nog samen in "De zevende dag". "Begin november heeft minister-president Peeters daarover een belangrijke vergadering met de bevoegde Europees Commissaris gepland."

Dat overleg vond vandaag plaats. Toch is het nog even wachten vooraleer de Europese Commissie een definitieve beslissing neemt  in het Oosterweeldossier. "Er is afgesproken dat de commissaris geen beslissing kan nemen zolang het MER niet is gefinaliseerd", zei Peeters na zijn ontmoeting met Barnier.

Volgens Peeters zal dat MER in januari 2014 klaar zijn. Pas dan weet de Vlaamse regering of de Europese Commissie haar vraag positief beantwoordt, dan wel of ze een volledig nieuwe aanbesteding moet uitschrijven.