"Het Zilverfonds is een lege doos zonder maatschappelijke waarde"

"Het Zilverfonds is verworden tot een structuur die zichzelf in stand houdt zonder enige maatschappelijke toegevoegde waarde." Dat zegt N-VA-Kamerlid Veerle Wouters en staat te lezen op de website van De Tijd. Ze dient daarom een wetsvoorstel in om het fonds op te doeken. Volgens Wouters zou dit een jaarlijkse besparing van zo'n 280.000 euro opleveren.

"In 2001 richtte de paars-groene regering-Verhofstadt het Zilverfonds op", schrijft Wouters in haar wetsvoorstel. "De overheid beloofde om begrotingsoverschotten opzij te zetten om er vanaf 2014 de pensioenen mee te betalen. Begrotingsoverschotten, budgettaire meevallers en eenmalige inkomsten zouden in het fonds worden gestopt."

"Het tegenovergestelde gebeurde echter", meent Wouters. "Het geld werd uitgedeeld en begrotingsoverschotten werden niet geboekt. Vanaf de start werd het Zilverfonds met virtueel spaargeld gevuld. De middelen die erin werden gestort, werden onmiddellijk in langlopend Belgisch schuldpapier belegd. De overheid heeft met het Zilverfonds alleen een cheque aan zichzelf uitgeschreven", concludeert het Kamerlid.

"Structurele besparing van 280.000 euro"

"Omdat voor de komende jaren elk vooruitzicht op een positief begrotingssaldo ontbreekt, is het Zilverfonds verworden tot een structuur die zichzelf in stand houdt zonder enige maatschappelijke toegevoegde waarde", gaat Wouters verder. Ze stelt daarom voor het Zilverfonds af te schaffen. "Op die manier schrappen we overbodige werkingskosten en levert dit een structurele besparing op van zo'n 280.000 euro per jaar."

Wouters erkent wel dat het Zilverfonds in die zin nuttig is geweest om mensen de ogen te openen voor het feit dat extra middelen nodig zijn om de vergrijzing te betalen. Ze wil daarom het jaarlijkse verslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing evenals de Zilvernota bij de begroting behouden en de nodige media-aandacht schenken. "Op die manier wordt iedereen noodzakelijk geconfronteerd met de toekomstige budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing."