"Voorlopig geen adoptiekinderen meer uit Marokko"

Er komen voorlopig geen adoptiekinderen meer uit Marokko naar Vlaanderen. Aanleiding is het verhaal van een vierjarige Marokkaanse jongen die werd toegewezen aan een Vlaams gezin door een Marokkaanse rechter, maar niet erkend wordt voor de rechtbank van Gent.

Twee jaar geleden kreeg een koppel uit Oost-Vlaanderen een adoptiekindje uit Marokko toegewezen door een Marokkaanse rechter. In ons land sprak de jeugdrechter in Dendermonde in eerste instantie een gewone adoptie uit, maar het parket ging in beroep. Nadien werd de adoptie afgekeurd door het het hof van beroep in Gent.

Het hof van beroep wees de adoptie in de eerste plaats af omdat in Marokko geen adoptieregeling bestaat. Er geldt wel het principe van "kalafa", oftewel pleegvoogdij. "Het staat niet helemaal gelijk met adoptie, maar in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als het kind geen biologische ouders meer heeft, kan zo’n pleegvoodij in België omgezet worden naar adoptie", zegt Vlaams adoptieambtenaar Ariane Van den Berghe in "De ochtend" op Radio 1.

In Wallonië en Brussel zijn zo al een tachtigtal dossiers behandeld, waaronder ook twee Nederlandstalige dossiers. Daar is telkens de voogdij omgezet in een gewone adoptie, waarbij niet alle banden met de biologische ouders worden doorbroken. In het geval van het Oost-Vlaamse koppel gebeurde dat dus niet.

De adoptieouders begrijpen niet dat de Vlaamse Gemeenschap het hele parcours uitstippelt en erkent, waarna het gerecht vervolgens gaat dwarsliggen. Ze gaan in Cassatie en dienden ook een verzoek tot voogdij in, omdat ze nu geen enkele juridische band hebben met het kind dat al twee jaar deel uitmaakt van hun gezin.

Ook voor Vlaams adoptieambtenaar Ariana Van den Berghe kwam de uitspraak van het hof van beroep als een verrassing. "Alle voorwaarden voor adoptie waren perfect nageleefd", zegt ze. Daarom is beslist om voorlopig geen Marokkaanse kindjes meer toe te wijzen aan Vlaamse kandidaat-adoptanten. "Tot we weten wat er in Cassatie wordt beslist, zijn we heel erg voorzichtig", klinkt het.