"Waarom btw-verlaging op elektriciteit niet onmiddellijk invoeren?"

Berekeningen van een expertengroep tonen aan dat een verlaging van de btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent de loonkosten vermindert met zo'n 500 miljoen euro. Dat schrijft Het Belang van Limburg. "Ik zie niet in waarom we niet meteen zouden beslissen", zegt Alexander De Croo (Open VLD) in De Standaard.

Woensdag buigen de federale en regionale regeringen zich over het relanceplan. Tijdens de voorbereidende gesprekken zou nog geen enkel alternatief naar voren zijn geschoven voor een verlaging van de btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent. De liberalen en socialisten toonden zich begin oktober al een hevige voorstander van deze maatregel, CD&V was toen tegen.

Het Planbureau berekende eerder al dat de btw-verlaging de loonkosten met 500 miljoen euro zou doen dalen. De Nationale Bank en de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid kregen de opdracht om die berekening te bekijken. Vandaag krijgt de regering het rapport, maar Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen schrijven nu al dat de cijfers grotendeels bevestigd worden.

In de Standaard wordt echter wel een kanttekening gemaakt. De vermindering van de btw-verlaging van 21 naar 6 procent zou immers minder banen opleveren dan eerder verwacht. Terwijl er begin oktober nog van uitgegaan werd dat de maatregel in 2018, op kruissnelheid, 10.790 banen zou opleveren, wordt nu nog gerekend op 7.930 banen, aldus de krant.

"Maatregel zo snel mogelijk nemen"

Ook in De Standaard zegt Alexander De Croo (Open VLD) dat hij niet inziet "waarom we niet onmiddellijk zouden beslissen om de btw op elektriciteit te verlagen als uit het expertenrapport blijkt dat het een goede maatregel is".

"Ik ga ervan uit dat als het resultaat van de denkoefening door de expertengroep, dat vandaag wordt bekendgemaakt, positief is, we er alles aan moeten doen om die maatregel zo snel mogelijk te nemen. En met we bedoel ik ook CD&V."