2 op de 3 politiemensen worden met geweld geconfronteerd

Bijna 2 op de 3 politiemensen kregen het afgelopen jaar meer dan één keer met geweld te maken. Dat blijkt uit een grootschalige bevraging van 2.400 agenten in opdracht van de politiebonden en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH). De resultaten staan vandaag te lezen in De Standaard en Het Nieuwsblad. Opvallend: een derde van de aangevallen agenten doet geen aangifte.

Zeven op de tien agenten werden minstens 1 keer met geweld geconfronteerd. Voor bijna twee op de drie politiemensen bleef het de afgelopen twaalf maanden niet bij 1 incident: zij kregen 2 keer of meer met geweld te maken. Het ging daarbij vooral om agressie onder de vorm van beledigingen, bedreigingen en fysieke aanvallen zoals slaan en spuwen.

Voor de grootschalige studie werden tussen april en juni van dit jaar 2.400 medewerkers in uniform- en burgerfuncties van de lokale en federale politie ondervraagd. Het onderzoek kwam er op vraag van de politiebonden en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) nadat in de zomer van 2012 de politie her en der het mikpunt van geweld was geworden.

Op de vraag of ze in de loop van hun carrière ooit fysieke agressie hebben meegemaakt, antwoordt 57 procent positief. Voor bedreiging of intimidatie en verbale agressie liggen de cijfers nog hoger: respectievelijk 79% en 62%. Eén op de vijf zegt wekelijks te worden uitgescholden.

Vooral mannen worden (fysiek) aangevallen, net zoals jonge politiemensen die tussen de vijf en negentien jaar in dienst zijn. Dat heeft er allicht mee te maken dat nieuwe krachten vaker dan de oudere op het terrein worden ingezet.

Aangifte

Opvallend is dat één op de drie agenten die met geweld worden geconfronteerd, geen aangifte doet. Ze vinden de zaak niet ernstig genoeg, beschouwen het als deel van hun werk, denken dat het toch geen resultaat oplevert of dat de dader niet zal worden gestraft.

Behalve met hun collega's spreken de agenten er amper over. Zo goed als niemand stapt naar een preventieadviseur of psycholoog op het werk. Minder dan de helft brengt familie en leidinggevenden op de hoogte van een incident.

Eind oktober betoogden nog 4.000 politiemensen in het centrum van Brussel tegen geweld tegen politie. Ze eisten maatregelen om hen tegen geweld te beschermen.