"Lastenverlaging van 5 miljard voor werkgevers én werknemers"

Open VLD heeft vandaag haar toekomstverklaring voorgesteld, de tekst die voor de Vlaams liberale partij de basis vormt voor haar ideologisch congres later deze maand. Niet alleen spijkert Open VLD haar algemene beginselen ermee bij, voorzitter Gwendolyn Rutten lanceerde op de persconferentie ook een aantal concrete voorstellen waarmee ze de verkiezingscampagne ingaat. Zo bepleit ze een daling van het overheidsbeslag met 5 procent, die moet resulteren in een lastenverlaging van 5 miljard euro voor werkgevers én werknemers.

"Het 5-5-5-plan", noemde Rutten haar voorstel. Ze wil tegen 2020 het totale overheidsbeslag (kosten van de overheid, red.) van de huidige 54,8 procent tot onder de 50 procent doen zakken. Met de vrijgekomen ruimte wil ze een lastenverlaging "voor iedereen die werkt en voor wie anderen werk geeft". De personenbelasting moet worden hervormd zodat er op termijn twee tarieven van 25 en 45 procent overblijven, vindt Rutten. De opbrengst voor de burger van die operatie wordt op ongeveer 5 miljard euro geraamd.

Tegelijk stelt Rutten een loonkostenvermindering van (eveneens) 5 miljard voor werkgevers voor. Die wil ze realiseren door arbeidsongeschiktheid, pensioenen en andere arbeidsgebonden risico's via de sociale bijdragen te financieren. Gezondheidszorg en kinderbijslag moeten voortaan uit de algemene middelen worden betaald. Meteen zou de loonkosthandicap met ruim 3 procent verlaagd worden.

In de toekomstverklaring van Open VLD staan de waarden vrijheid, engagement en solidariteit centraal. Het voorstel om het werk van mensen die (al dan niet tegen betaling) bijklussen om anderen te helpen, kosteloos uit het illegale circuit te halen, past daarin.