Beroep psycholoog wordt binnenkort erkend

Op uiterlijk 1 januari 2016 moeten alle psychologen en psychotherapeuten in ons land erkend zijn. Dat blijkt uit een wetsvoorstel dat vandaag wordt ingediend door de liberalen, christendemocraten, socialisten en groenen. De erkenning maakt het mogelijk dat een consultatie in de toekomst ook wordt terugbetaald.
AMELIE-BENOIST / BSIP

Door psychologen en psychotherapeuten te erkennen, zou er in de eerste plaats een einde komen aan de kwakzalverij. Het zou er bovendien voor zorgen dat minder Belgen naar de antidepressiva grijpen. Door de erkenning ligt de weg immers open voor terugbetaling en zullen hulpzoekenden sneller professionele hulp zoeken.

Er komen wel duidelijke richtlijnen. Zo zullen psychologen een masterdiploma moeten bezitten en zullen psychotherapeuten zeven jaar moeten studeren. Zij die vandaag psychotherapeut zijn, zullen zich bij een nieuwe federale raad moeten aanmelden.

"Wat we echt willen bereiken met dit voorstel, is de erkenning van de klinische psycholoog als zorgberoep", zegt Nathalie Muylle van CD&V. "Bovendien willen we ook sychotherapeuten een wettelijk kader bieden."

De erkenning van beide beroepen maakt het mogelijk dat in de toekomst een consultatie bij een psycholoog of psychotherapeut wordt terugbetaald, al is dat nog niet voor meteen. "De terugbetaling zal een vraag zijn voor de volgende legislatuur", aldus Muylle.