Europa raamt Belgisch begrotingstekort op 2,8 procent

België klokt dit jaar af op een begrotingstekort van 2,8 procent van het bruto binnenlands product. Dat blijkt uit de nieuwe economische prognoses van de Europese Commissie. De staatsschuld van ons land dreigt tegen eind dit jaar wel op te lopen tot meer dan 100 procent.

Met een begrotingstekort van 2,8 procent blijft België onder de drempel van drie procent. Dat was een dwingende eis van de Europese Commissie, die dit voorjaar in extremis besloot om ons land geen boete op te leggen. De vooropgestelde doelstelling van 2,7 procent wordt echter nipt niet gehaald.

Ook voor 2014 zullen er nog extra inspanningen geleverd moeten worden. De Commissie raamt voor dat verkiezingsjaar een tekort van 2,6 procent, maar dat zou moeten dalen tot 2,15 procent. Ook de Belgische staatsschuld blijft boven de drempel van 100 procent uittorenen, met 100,4 procent voor dit jaar en 101,3 procent voor volgend jaar.

De Belgische economie zou dit jaar met 0,1 procent groeien en volgend jaar met 1,1 procent. De hele eurozone zou in 2014 uit de recessie raken, met een verwachte groei van 1,1 procent. Dit jaar krimpt de economie van de eurozone nog met 1,1 procent.