FM-band blijft de radiomarkt domineren

De FM-band op de radio heeft nauwelijks te lijden onder de ontwikkeling van nieuwe radiodiensten en -technologieën, zoals DAB of internetradio. Dat blijkt uit een studie die KPMG maakte in opdracht van de Vlaamse minister van Media Ingrid Lieten (SP.A). Zowel luisteraars als adverteerders blijven de FM-band trouw.

2016 wordt een cruciaal jaar voor de Vlaamse radiomarkt. Op 25 september lopen de erkenningen voor de radio-omroepen af en eind 2016 moet er ook een nieuwe beheersovereenkomst zijn met de VRT.

Om de beleidskeuzes voor het toekomstige radiolandschap te onderbouwen, liet minister Lieten consulant KPMG een studie uitvoeren. Die werd dinsdag voorgesteld in het Vlaams Parlement. KPMG legde daarvoor vragenlijsten voor aan de sector, de luisteraars en bij adverteerders.

Opvallend is dat de invloed van nieuwe radiodiensten en -technologieën op het huidige en verwachte luistergedrag naar de FM-radio nauwelijks beïnvloedt. Een grote meerderheid van de respondenten geeft aan evenveel naar de FM-radio te luisteren als drie jaar geleden. Ook voor de toekomst verwacht een grote meerderheid evenveel naar FM-radio te zullen luisteren. Bij jongeren (10 tot 18 jaar) blijven er wel polariserende meningen bestaan. Een deel zegt minder te gaan luisteren naar FM-radio, terwijl een ander deel zegt net meer te gaan luisteren.

Zowel bij omroepen als bij luisteraars ligt het enthousiasme voor doelgroepenradio's laag. Behalve bij jongeren. Daar geeft de helft van de respondenten aan een jongerenradio te willen.

De (particuliere) sector is terughoudend voor investeringen in DAB of DAB+, wegens duur en te weinig bekend. Voor uitzenden via internet geven ze aan dat de kostprijs moet dalen en het gebruik van mobiel internet moet toenemen voor ze willen investeren in dat distributiekanaal. De adverteerders tonen vandaag de dag weinig interesse om de alternatieve distributiekanalen te gebruiken omdat deze relatief weinig luisteraars bereiken.

De studie geeft geen indicatie over de nood aan een (ver)nieuw(d) frequentieplan. Daarvoor is er volgens KPMG verder technisch onderzoek nodig.

"Het is belangrijk dat de komende maanden resterende vragen verder verduidelijkt worden, het debat verder gevoerd wordt en onderzocht wordt wat technisch mogelijk is. De studie van KPMG zal nu ook aan de sectorraad Media worden voorgelegd die op zijn beurt een aantal aanbevelingen zal formuleren. Het publieke debat over hoe het radiolandschap er in de toekomst zal uitzien, zal gevoerd worden op de Staten Generaal van de Media waar tijdens een afzonderlijk debat alle betrokken stakeholders van gedachten zullen kunnen wisselen", zegt minister Lieten.