Gentenaar aan hoofd van Byzantijns klooster in Italië

De uit Gent afkomstige benedictijn Michel Van Parys (71), de voormalige eerste abt van de abdij van Chevetogne in Ciney, is benoemd tot de algemene overste van het klooster van Santa Maria in Grottaferrata, gelegen op goed 20 km ten zuidoosten van Rome. Dat bericht de persdienst van het Vaticaan.

Nadat Van Parys in 1977 was teruggetreden als abt van Chevetogne, werkte Van Parys vier jaar als expert in de Romeinse congregatie voor de Oosterse kerken. Als visitator en bemiddelaar in opdracht van het Vaticaan bezocht hij christelijke gemeenschappen in Irak, Libanon en in landen van de voormalige Sovjet-Unie.

Het Santa Maria klooster in Grottaferrata is het laatste Grieks-Byzantijnse klooster in Italië. In het midden van de dertiende eeuw was het klooster het hoofdkwartier van keizer Frederik II bij het beleg van Rome.