Leuvense artsen ontdekken onbekende gewrichtsband in menselijke knie

Twee chirurgen van het UZ Leuven hebben een onbekende gewrichtsband ontdekt in de menselijke knie die een belangrijke rol blijkt te spelen bij patiënten met een scheur in de voorste kruisband. Beiden werken momenteel aan een operatietechniek om letsels aan deze gewrichtsband te verhelpen. Dat kan een doorbraak betekenen voor de behandeling van patiënten met dergelijk letsel.
Een röntgenfoto van de menselijke knie.

Het bleef tot dusver een raadsel voor kniechirurgen waarom sommige sporters, ondanks een perfect uitgevoerde operatie aan de voorste kruisband en bijhorende oefentherapie, last bleven hebben van het "doorzakken van de knie".

De zoektocht van professor Johan Bellemans en dr. Steven Claes naar het bestaan van een bijkomende gewrichtsband aan de buitenzijde van de knie, die hierin een rol speelt en die overigens al geopperd werd in een artikel van een Franse chirurg in 1879, was succesvol.

Beide Belgische artsen identificeerden met name als eersten de onbekende gewrichtsband die de naam "anterolateraal ligament" (ALL) kreeg en in 97% van de knieën voorkomt. Ze toonden bovendien aan dat het "door de knieën zakken" bij patiënten met een scheur van de voorste kruisband te wijten is aan een letsel in deze ALL-gewrichtsband. Beiden hopen over enkele jaren een operatietechniek ontwikkeld te hebben om dergelijke letsels te verhelpen.

De Anatomical Society bestempelt naar aanleiding van de publicatie van de resultaten in het gerenommeerd vakblad Journal of Anatomy inmiddels het onderzoek van beide artsen als "zeer verfrissend". De vakorganisatie feliciteert de chirurgen tevens "om de medische wereld eraan te herinneren dat ondanks de opkomst van spitstechnologie de basisanatomie van het menselijk lichaam nog steeds niet volledig bekend is".