"Concurrentiepact voor eindejaar, anders hoeft 't niet meer"

Het Overlegcomité is na enkele uren uiteengegaan zonder akkoord over een nieuw pakket relancemaatregelen om de economie weer aan te zwengelen. Vlaams minister-president Peeters is ontgoocheld, de liberalen waren positief dat dit jaar nog een akkoord mogelijk is over het wegwerken van de loonhandicap tegenover de buurlanden.

Het Overlegcomité waar de federale en alle regionale regeringen vertegenwoordigd zijn, zat vanmorgen samen over bijkomende relancemaatregelen. Bij de federale begrotingsopmaak was slechts ruimte voor een beperkt relancepakket en dus werd uitgekeken naar de vergadering van het Overlegcomité om een groter concurrentiepact af te spreken zodat de loonhandicap tegenover de buurlanden over enkele jaren weggewerkt is.

Maar er is dus nog niets beslist. Onenigheid tussen en binnen de regeringen over mogelijke maatregelen stonden een akkoord in de weg. Enkele werkgroepen hebben huiswerk meegekregen, dat mogen ze komen presenteren op 27 november wanneer het Overlegcomité opnieuw samenkomt.

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) reageerde na afloop van de vergadering ontgoocheld. Aan onze collega's in de Wetstraat zei Peeters dat er voor het einde van het jaar een concurrentiepact gesloten moet worden "of anders heeft het geen zin meer".

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) was wel positief bij het verlaten van de vergadering. Hij is blij dat "een btw-verlaging intussen voor alle partijen bespreekbaar is". "We hebben een combinatie nodig van een maatregel die nu, in 2014, effect zal hebben en dan een traject naar 2018 om de loonkloof te dichten."

Ook vicepremier Didier Reynders (MR) was positief en verwacht dat er tegen eind november of begin december wel een akkoord mogelijk kan zijn.

Toch een btw-verlaging op elektriciteit?

Een van de relancemaatregelen op tafel was de btw-verlaging op elektriciteit. Volgens een expertengroep kan de btw-verlaging tot 8.000 banen opleveren. Op kruissnelheid is er wel een kostprijs van 400 miljoen euro aan verbonden. Open VLD en de SP.A hebben zich altijd voorstander getoond, maar CD&V stribbelde tegen.

Voor de start van het Overlegcomité liet minister-president Peeters de deur echter wel op een kier en sprak hij met klem tegen dat CD&V op de rem stond. "Het is volstrekt onjuist dat de btw-discussie of zelfs wij de zaken zouden blokkeren", zei hij. "Die btw-maatregel willen wij rustig bekijken. Maar voor CD&V is het absoluut noodzakelijk dat wij er zicht op krijgen hoe de loonkloof zal worden gedicht", zegt Peeters.

De Franstalige christendemocraten van het CDH hebben intussen ook laten weten dat ze de btw-verlaging een goed idee vinden. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet vanmorgen op de RTBF-radio. "Ja, het zal ons geld kosten, maar het is een investering", verdedigt ook partijgenoot Melchior Wathelet de maatregel.

Vicepremier Johan Vande Lanotte (SP.A) vindt het een goede zaak dat CD&V nu toch een opening laat voor de btw-verlaging op elektriciteit. Hij vindt ook dat de loonkloof moet weggewerkt worden en is tevreden dat de lagere btw daaraan gekoppeld wordt.

"Het kernpunt is het wegwerken van de loonkostenhandicap op een ernstige manier en op lange termijn", zegt ook minister van Financiën Koen Geens (CD&V). De wet van '96 op het concurrentievermogen is volgens hem "de meest voor de hand liggende weg". Die wet moet de loonkostenontwikkeling in ons land aanpassen aan de evolutie bij onze voornaamste handelspartners. Het systeem van de loonnorm, een maximumgrens voor de evolutie van de lonen, vloeit eruit voort.