"Uitstoot broeikasgassen kan met 95 procent omlaag"

Staatssecretaris voor Leefmilieu Melchior Wathelet (CDH) wil de uitstoot van broeikasgassen in ons land tegen 2050 fors terugdringen, met 80 tot 95 procent. "Om te bereiken is een gedragswijziging nodig, maar het is mogelijk", stelt Wathelet die zich beroept op een studie van onderzoekscentra CLIMACT en VITO. De milieuorganisaties reageren alvast positief.

Ons land staat onder zware druk van Europa en de Verenigde Naties om de uitstoot van broeikassengassen aanzienlijk terug te dringen. Tussen 1990 en 2010 daalde de Belgische uitstoot van broeikasgassen jaarlijks met amper 0,5 procent. "Aan dit percentage halen we nooit de doelstellingen tegen 2050", stelt Pascal Vermeulen van het onderzoekscentrum CLIMACT. "Vijf procent per jaar moet ons streefdoel zijn."

De grootste boosdoeners op het vlak van uitstoot zijn de bouw- en de transportsector. De uitstoot van broeikasgassen steeg er met 18 procent tussen 1990 en 2010. Om een kentering tot stand te brengen, werkten de onderzoekers vijf scenario's uit. Die zullen investeringen vergen maar op termijn ook besparend werken, door de bezuiniging op brandstof.

Staatssecretaris Wathelet benadrukt dat iedere Belg zijn steentje kan en moet bijdragen. Hoe dat kan, staat te lezen in het online rekenmodel waarmee iedereen voor zichzelf kan berekenen hoe hij zijn uitstoot kan terugdringen.

"Nu geen tijd meer verliezen"

De milieuorganisaties Bond Beter Leefmilieu, WWF en Greenpeace hebben al positief gereageerd op de scenario's om België koolstofarm te maken.

"Er is nu zo snel mogelijk nood aan een maatschappelijk en open debat zodat de scenario's kunnen worden voorgesteld aan de betrokken sectoren", luidt het in een gezamenlijk persbericht.

"Doordat we de tussentijdse mijlpalen voor 2015 en 2020 niet zullen halen, verhogen we de kosten van de energietransitie. En zo lopen we toch nog de voordelen van een lagere energiefactuur en gezondere leefomgeving mis", aldus Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu.