CO2 in de atmosfeer op nieuwe recordhoogte

De hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer is vorig jaar tot een nieuwe recordhoogte gestegen. Dat staat in het jaarlijkse rapport over broeikasgassen van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO), een onderdeel van de Verenigde Naties (VN). "We moeten nu actie ondernemen", luidt het.
De opwarming van de aarde doet onder meer de ijskappen smelten.

Het nieuwe CO2-record is zeker geen verrassing. De WMO stelt al 9 jaar een rapport op over broeikasgassen in de atmosfeer en elk jaar was er een gestage stijging van de waarden. Naast CO2 was er in 2012 ook beduidend meer methaan (CH4) en lachgas (N20) -twee andere broeikasgassen- in de atmosfeer.

CO2 wordt beschouwd als de grootste verantwoordelijke voor de opwarming van de aarde. De concentratie koolstofdioxide in de atmosfeer nam in 2012 toe met 2,2 ppm (parts per million/deeltjes per miljoen). Dat brengt de globale waarde nu op 393,1 ppm. De stijging ligt dit jaar hoger dan het gemiddelde van de voorbije jaren (2,02 ppm).

Sinds het begin van de industriële revolutie in 1750 zijn de globale CO2-waarden in de atmosfeer al met 141 procent toegenomen, concluderen de onderzoekers.

"Deze observaties tonen eens te meer aan hoe broeikasgassen, die het gevolg zijn van menselijke activiteiten, de natuurlijke balans van onze atmosfeer verstoren en een belangrijke factor zijn bij de klimaatverandering", zegt WMO-topman Michel Jarraud in een mededeling. "Als gevolg hiervan verandert ons klimaat, is ons weer extremer, smelten de ijskappen en gletsjers en stijgt het zeeniveau."

Jarraud roept op om snel ingrijpende acties te ondernemen om "mogelijk catastrofale gevolgen" te vermijden. "Om de klimaatverandering in te perken, moeten we de uitstoot van broeikasgassen drastisch en structureel terugdringen. We moeten nu handelen, anders brengen we de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en vele toekomstige generaties in gevaar. De klok tikt niet in ons voordeel."

Volgende week komen de wereldleiders bijeen in Warschau voor een nieuwe VN-klimaatconferentie. Het doel van het VN-klimaatprogramma van is de stijging van de wereldtemperatuur tegen 2020 niet hoger te laten oplopen dan 2 graden, daarvoor zou de uitstoot van broeikasgassen nog meer beperkt moeten worden dan nu al gepland is.