Coalitieonderhandelingen hervat in Zaventem

In Zaventem hebben Open VLD, N-VA en CD&V gisteravond de onderhandelingen hervat om een coalitie te vormen. Er moet een nieuw schepencollege worden verkozen omdat de Raad van State na een klacht van de N-VA de verkiezing van het vorige college ongeldig verklaard heeft. Meer dan een jaar na de verkiezingen is er nog altijd geen nieuw gemeentebestuur in Zaventem.

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen had in februari de verkiezing van de Zaventemse schepenen van Open VLD en SP.A-Groen-Leef ongeldig verklaard omdat ze twee burgemeestervoordrachten ondertekenden: de eerste voor Lieve Wierinck, de tweede voor Francis Vermeiren (beiden Open VLD). Dat is in strijd met het Vlaamse gemeentedecreet.

Een aantal geschorste verkozenen ging in beroep bij de Raad van State. De auditeur heeft de klacht nu ongegrond verklaard. Op 19 november spreekt de raad zich uit, die volgt vaak het advies van de auditeur. Wellicht blijven de raadsleden dus geschorst en mogen ze deze legislatuur geen uitvoerend mandaat bekleden.

Er zijn gisteravond nieuwe onderhandelingen opgestart tussen Open VLD van burgemeester Vermeiren, CD&V van Eric Van Rompuy en de N-VA. In principe moet er een akkoord zijn voor de eerstkomende gemeenteraad, maar het is onduidelijk wanneer die zal plaatsvinden. Eerder geplande gemeenteraden zijn uitgesteld. Ondertussen wordt Zaventem nog steeds bestuurd door het Open VLD-CD&V-college van de vorige legislatuur.

Gerommel binnen de Zaventemse Open VLD

Na de verkiezingen op 14 oktober vorig jaar heeft het even geduurd vooraleer Open VLD, de grootste partij in Zaventem, intern een compromis had gevonden over de burgemeesterssjerp. Aanvankelijk was afgesproken dat de sjerp voor Wierinck was, maar last minute profileerde Vermeiren zich opnieuw als nieuwe burgemeester.

Zes (van de elf) Open VLD'ers onder leiding van Wierinck trachtten in eerste instantie een alternatieve coalitie te vormen met CD&V, N-VA en SP.A-Groen-Leef. Dit mislukte en uiteindelijk vormde de hele Open VLD-fractie een coalitie met CD&V en SP.A. Uiteindelijk krijgt Vermeiren drie jaar lang de sjerp, in 2016 moet hij die doorgeven aan Wierinck.