De blinde vlek bij N-VA - Mia De Schamphelaere

Als je iets wil bereiken moet je de juiste strategie kiezen, aldus de auteur, en dat betekent dat we zullen moeten onderhandelen met een andere taalgroep of deelstaat voor de verdere hervorming van de staat. Tenzij je de revolutie wil.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

België is grondwettelijk een federale staat. Maar heel veel elementen in de staatsordening zijn nu al confederaal. Er is geen federale kieskring, er zijn geen federale partijen. Er is een taalgrens, nu ook na veertig jaar vastgelegd in kieskringen. Er zijn taalgroepen in het federale parlement; er is een paritair samengestelde Brusselse en Belgische regering. En men kan over de staatkundige ordening niet tegen een taalgroep in, een verandering of een vooruitgang opleggen. De zogenaamde alarmbelprocedure kan zowel gelden als een beveiliging voor verworven rechten of als een drempel voor nog meer autonomie.
Tenzij men werkelijk de revolutionaire tour opgaat, kan men geen vooruitgang boeken dan door onderhandeling met de andere taalgroep of deelstaat.

Dit is een gegeven in onze federale structuur nu. Maar ook in een zuivere confederatie, gebaseerd op een verdrag, moet hoe dan ook de inhoud onderhandeld worden.

Blinde vlek in N-VA voorstel

Dit is de blinde vlek in het programma van de N-VA over de nieuwe confederatie. Een nieuw land van beloften wordt beschreven, maar niet de weg die er naartoe leidt.

Er is zelfs geen aanwijzing van richting voor de eerste stappen.
En deze blinde vlek is misschien wel het voornaamste verschilpunt met de confederale visie van CD&V.

Wouter Beke stelde als repliek op de voorstellen van N-VA een positief confederalisme voor. Niet alleen de inhoud, meer autonomie ten dienste van de mensen, de economie en de samenleving is positief, maar ook de methode: voor een positief resultaat is het nodig om voortdurend te overleggen en bruggen te bouwen.

”Geduld is een schone deugd”, placht men vroeger te zeggen. Maar geduldig voort werken, kan maar resultaat opleveren als één bepaalde visie wordt aangehouden.

Zesde staatshervorming garandeert meer impact

De zesde staatshervorming – waar de N-VA niet in participeert – is niet zomaar tijdens deze legislatuur uit de lucht gevallen. Aan de basis ervan liggen de Schrikkelnota van Vlaams minister-president Luc Van den Brande van 29 februari 1996, bevestigd door een ruime consensus in de resoluties van het Vlaams Parlement in 1999.

En, sinds het congres van Kortrijk in 2001 staat CD&V voor een staatsmodel waarbij het zwaartepunt bij de twee deelstaten komt te liggen. Deze congresvisie is nu politieke realiteit geworden.
Na de zesde staatshervorming zal het budget van de Vlaamse regering groter zijn dan dat van de federale regering.

Gezinsbeleid, woonbeleid, mobiliteit, werkgelegenheid, fiscaliteit, de Vlaamse besluitvorming zal voortaan meer impact hebben op het dagelijkse leven van de zes miljoen Vlamingen dan wat federaal nog beslist wordt.

Welk Vlaanderen willen we?

Wat wil de N-VA doen voor Vlaanderen met al deze nieuwe mogelijkheden? Wat is de samenlevingsvisie voor de Vlaamse gemeenschap?

Na de zesde staatshervorming kan de vraag voor welk Vlaanderen we dan wel gaan niet meer ontlopen worden.
CD&V staat voor een warme samenleving, voor een beleid dat mensen versterkt, responsabiliseert, maar ook ondersteunt en verzorgt. Een beleid dat alle talenten aanspreekt en niemand in de steek laat.

Voor N-VA wordt het tijd om duidelijkheid te geven over welk Vlaanderen ze voorstaan. Voorlopig lijkt het erop dat meer Vlaanderen enkel een hefboom is voor de belangen van de sterk(st)en onder ons.

(Mia De Schamphelaere is eresenator CD&V.)

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.