EU geeft boost aan online muziekdiensten en bescherming auteursrechten

Verschillende online muziekdiensten halen voordeel uit een akkoord dat het Europees Parlement en de lidstaten gesloten hebben. Voor licenties mogen ze in de toekomst grensoverschrijdend werken. Europa zorgt bovendien voor een betere bescherming van de rechten van artiesten.

Online muziekdiensten als Spotify, Deezer en iTunes kunnen in Europa een boost krijgen door een akkoord dat het Europees Parlement en de lidstaten gesloten hebben. Voor licenties zullen ze in de toekomst niet meer in elke lidstaat afzonderlijk moeten aankloppen, want auteursrechtenmaatschappijen als Sabam zullen grensoverschrijdend mogen werken. 

Toen de Europese Commissie vorig jaar met haar voorstel voor een nieuwe richtlijn over de auteursverenigingen en auteursrechten kwam, reageerde Sabam meteen enthousiast. "Grotere transparantie en een beter bestuur van de collectieve beheersvennootschappen kan het vertrouwen van de gebruikers en de rechthebbenden enkel verhogen", luidde het toen. In België gelden zulke verplichtingen reeds. 

De politieke onderhandelingen over het wetsvoorstel zijn nu afgerond. Behalve de verbetering van de interne werking van de maatschappijen, bevat de compromistekst ook de bepaling dat download- en streamingdiensten in verschillende lidstaten tegelijk een licentie zullen kunnen verwerven. Daarmee moet het aanbod van zulke muziekdiensten vergroot worden en het aantal auteursverenigingen verminderd. 

De artiesten zelf zullen bovendien hun royalties sneller uitbetaald zien. "Zo snel mogelijk" staat in de richtlijn, maar zeker niet later dan negen maanden na het einde van het jaar waarin de royalty's verzameld werden.

Euopees commissaris voor Interne Markt Michel Barnier, die het voorstel in 2012 lanceerde, wil dat op die manier "jongeren kunnen profiteren van de voordelen van een grote Europese markt".

Het compromis moet nog formeel worden goedgekeurd door het Parlement en de lidstaten.