Euthanasie toelaten bij minderjarigen?

In een senaatscommissie lijkt een meerderheid in de maak voor de uitbreiding van de euthanasiewet naar minderjarigen. Het wetsvoorstel van socialisten en liberalen zou afgezwakt worden zodat er samen met de N-VA en eventueel christendemocraten een meerderheid kan gevormd worden.

In grote lijnen komt het voorstel er op neer dat euthanasie bij minderjarigen in dezelfde gevallen mogelijk is als bij volwassenen (18 jaar). Er is één belangrijke uitzondering: euthanasie mag bij kinderen niet bij psychisch lijden.

Het moet dus gaan over wilsbekwame minderjarigen die om euthanasie vragen, er is geen beterschap meer mogelijk en ze moeten zodanig veel fysiek lijden dat hen op geen enkele manier nog een waardig leven geboden kan worden. Ook voor deze kinderen moet er een team van artsen akkoord gaan.

Wat denkt u: Mag euthanasie bij minderjarigen die ondraaglijk fysiek lijden?

Uw doordachte en beleefd geformuleerde mening is welkom.

 

lees ook