Gentse OCMW verkoopt eigendommen in Nederland

Het OCMW van Gent doet al zijn eigendommen in Nederland van de hand. Het Gentse OCMW bezit in Zeeuws-Vlaanderen nog 450 hectare landbouwgrond en enkele boerderijen. De verkoop ervan kan heel wat geld in het laatje brengen.

"Het land en de boerderijen in één keer verkopen kan verscheidene miljoenen opbrengen", zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens (SP.A). "Dat geld moeten we integraal investeren in eigen voorzieningen. We zullen daarbij het accent leggen op voorzieningen voor ouderen."

Volgens de OCMW-voorzitter zijn de huidige inkomsten van de boerderijen niet zo groot. "Een bijkomend voordeel van verkopen, is dat we niet hoeven te lenen om onze projecten te financieren", luidt het.

Enkele Nederlandse pensioenfondsen zouden interesse hebben in het lot.