Inspectie van Financiën kritisch voor plannen Brusselse Ring

De Inspectie van Financiën verleent een ongunstig advies voor de plannen van de Vlaamse regering om de Brusselse Ring te optimaliseren. Zonder totaalvisie op de fileproblematiek zouden de loutere infrastructuurplannen de doorstroming te weinig verbeteren. Bovendien is nog geen rekening gehouden met de impact van een nieuw stadion op de Heizel en van de bouw van het winkelcomplex Uplace, beiden vlakbij de Ring.

De Vlaamse regering besliste anderhalve week terug om in het noordelijke deel van de Brusselse ring het lokaal en het doorgaand verkeer te scheiden, met op de meeste plaatsen 3 rijstroken voor doorgaand verkeer en 2 rijstroken voor lokaal verkeer. De werkzaamheden zouden in 2016 starten in de zone rond Zaventem.

De Inspectie van Financiën verleent een ongunstig advies om "onmiddellijk - dit is zonder de realisatie van de niet-infrastructuurmaatregelen af te wachten - in te zetten op een geoptimaliseerde en verkeersveilige infrastructuur". Volgens de inspectie zullen de plannen, zonder totaalbenadering van de fileproblematiek op de Ring, enkel leiden tot een verschuiving van de files. De inspectie van Financiën mist ook een oplossing voor de "flessenhals" die het viaduct van Vilvoorde is.

Het advies verwijst naar de kritische studie van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, over de plannen. "Dit project zou de verkeersopstoppingen wel eens kunnen verplaatsen naar andere delen van het aansluitende wegennet."

Oppositiepartij Groen voelt zich gesterkt in zijn kritiek op de plannen. "De stem om de Ring niet te verbreden klinkt steeds luider, toch blijft de Vlaamse regering Oost-Indisch doof. Hoe is het mogelijk dat een Vlaamse regering zoveel belastinggeld wil stoppen in een project dat helemaal geen oplossing biedt voor het fileprobleem", zegt Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum.