Kinderartsen: "Maak euthanasie mogelijk voor kinderen"

16 kinderartsen roepen in een open brief op om de euthanasiewet uit te breiden naar minderjarigen. De gevallen die ze in hun praktijk zien, zijn te schrijnend, zo schrijven ze. Over de kwestie woedt al lange tijd een politieke discussie. Vandaag wordt er opnieuw over gedebatteerd in de Senaat.

"Elke levensbeëindiging is een daad van menselijkheid, die slechts in laatste instantie wordt gesteld. Waarom zou men minderjarigen deze ultieme mogelijkheid ontzeggen? ", vragen de 16 kinderartsen zich af in de open brief, die vanmorgen verschenen is in De Morgen.

"Ervaring leert dat minderjarigen in geval van ernstige ziekte en nakend overlijden snel rijpen qua maturiteit, in die mate dat zij soms beter in staat zijn na te denken en zich te uiten over het leven dan gezonde meerderjarigen. Men dient dus eerder hun "mentale leeftijd" te hanteren dan hun "kalenderleeftijd"", argumenteren de artsen.

Dat er lichtzinnig zou kunnen worden omgesprongen met een uitgebreide wet, is volgens de artsen onzin. "Pas in allerlaatste instantie komt euthanasie in beeld. Altijd. Voor de patiënt, voor zijn familie, voor de hulpverleners. Vooraleer ouders aan een arts de vraag stellen of het niet beter is dat hun kind niet verder zou leven, hebben die al een ontzettend lange weg afgelegd", zegt kinderarts Gerlant Van Berlaer, een van de initiatiefnemers, in de krant.

Politieke discussie volop aan de gang

Een mogelijke uitbreiding van de euthanasiewet ligt momenteel op tafel in de Senaat. Een alliantie van de meerderheidspartijen SP.A, PS, Open VLD en MR diende voor de zomer al voorstellen in. Zij willen euthanasie mogelijk maken voor wilsbekwame minderjarigen, als ze de toestemming hebben van hun ouders en een heel team aan behandelende artsen ook achter de beslissing staat.

Coalitiepartners CD&V en CDH staan weigerachtig tegenover een uitbreiding van de wet, maar met de hulp van oppositiepartij N-VA zou eventueel een wisselmeerderheid mogelijk zijn. De Vlaams-nationalisten dienden ook al een wetsvoorstel in, dat euthanasie bij psychisch lijden wel uitsloot. Het gaat in dat voorstel dus om terminale patiënten.

Euthanasie bij kinderen is voorlopig nog steeds illegaal. Maar toch gebeurt het al. Precieze cijfers zijn er niet, maar uit een rondvraag van de VUB en de UGent uit 2010 bleek dat er toen 13 gevallen bekend waren in België in de voorafgaande 18 maanden. Het ging om kinderen tussen 1 en 17 jaar.