Sibelgas onder Vlaamse, Tecteo onder Waalse voogdij

De gewesten zijn het vandaag na lang getouwtrek eens geraakt over het toezicht op intercommunales met gemeenten uit verschillende deelstaten. Daardoor zal Vlaanderen onder meer toezicht uitoefenen op Sibelgas, Wallonië op Tecteo en Brussel op Vivaqua.

Sinds de staatshervorming van 1993 moet een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten het toezicht op intergewestelijke intercommunales regelen. Bij gebrek aan een akkoord ontsprongen die intercommunales tot vandaag echter de dans.

De heisa rond de overname van mediagroep l'Avenir door de intercommunale Tecteo plaatste de problematiek weer bovenaan de agenda. Tecteo omvat een Vlaamse en een Brusselse gemeente, waardoor het ontsnapte aan Waals toezicht.

Daar komt nu dus verandering in. Binnen het overlegcomité is afgesproken dat voortaan dat gewest bevoegd wordt waarin het grootste deel van het overheidsaandeelhouderschap zich bevindt. Komt dit niet overeen met het gewest waar zich het grootste aantal particuliere distributieklanten bevindt, dan zal dat doorslaggevend zijn.

De bevoegde gewestministers moeten het samenwerkingsakkoord nu zo snel mogelijk afronden, aldus premier Elio Di Rupo.