Subsidie voor conservatie Nood Godsdrieluik

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege kent een subsidie van 8.518 euro toe voor de noodconservatie van het Nood Godsdrieluik, een drieluik uit het begin van de 16e eeuw dat bewaard wordt in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in Watervliet.
Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk, Watervliet © Lukas - Art in Flanders vzw.

Het Nood Godsdrieluik (ca. 1515-1520) wordt toegeschreven aan de Vlaamse renaissanceschilder Meester van Frankfurt en werd in de 16e eeuw in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in Watervliet geplaatst. 

Na het Lam Gods is dit het tweede topstuk waarvoor de minister krachtens het Topstukkendecreet bijzondere beschermingsmaatregelen oplegt voor een in een monument bewaard topstuk. Dit gebeurt vanwege de slechte bewaartoestand en de versnelde achteruitgang van de kwaliteit van het werk.

De kerkfabriek gaf eind juni aan een gespecialiseerde restaurateur de opdracht tot noodfixatie van de verflagen van het drieluik. De ingreep gebeurt in de kerk zelf. Omwille van de noodsituatie besliste de minister om een maximale subsidie toe te kennen. De subsidie bedraagt 8.518 euro en dekt daarmee 80% van de kosten.

“De subsidie geeft de kerkfabriek tijd om te zoeken naar een meer structurele oplossing voor de problematische klimatologische omstandigheden waarin de triptiek bewaard wordt. Een verdergaande restauratie is wenselijk, maar slechts zinvol wanneer de bewaaromstandigheden in de Onze-Lieve-Vrouwekerk verbeteren", aldus Schauvliege.

Tot de voorlopige beschermingsmaatregelen behoren de verplichting om de bewaaromstandigheden te verbeteren, het verbod om het topstuk te verplaatsen of te demonteren zonder voorafgaande toestemming, de verplichting om dringende conserverende maatregelen te nemen en een maandelijkse rapportering over de klimaatomstandigheden.