Vakbondsfront: "Dit is een harde klap"

Het nieuws over de 205 ontslagen bij het Mediahuis is bij het personeel en de vakbonden aangekomen als "een harde klap". Dat meldt het gemeenschappelijk vakbondsfront. De socialistische en christelijke bediendevakbond vrezen dat het aantal ontslagen nog kan oplopen.

De vakbonden en het personeel van Concentra en Corelio kregen vanmorgen te horen dat de directie voor 205 voltijds equivalenten geen plaats meer heeft in het Mediahuis, de joint venture tussen beide mediagroepen. "Uiteraard kwam die klap bij zowel personeel als bij vakbonden bijzonder hard aan", zeggen de bonden.

De vakbonden willen de komende dagen en weken tijdens de onderhandelingen in het kader van de procedure-Renault van de directie "alle details horen over hoe zij tot dit cijfer zijn gekomen, welke toekomstvisie erachter schuilgaat en hoe ze dit denken op te lossen".

De vakbonden willen voorts alles in het werk stellen om het aantal ontslagen tot een minimum te beperken. "Ondertussen sluiten we mogelijke acties van het personeel niet uit", luidt het.

"Verarming van het medialandschap"

De socialistische (BBTK) en de christelijke bediendenvakbond (LBC-NVK) reageerden eerder al teleurgesteld op het nieuws dat één op de vijf werknemers bij het Mediahuis wordt ontslagen. Ze vrezen immers dat het werkelijke aantal nog kan oplopen. Ook waarschuwen ze voor een verarming van het medialandschap.

Hans Schippers (links) (BBTK): "Ik vrees dat nog meer mensen hun job zullen verliezen", zegt de vakbondssecretaris. "Daarnaast is het een open vraag of dit geen verarming van het medialandschap zal inhouden, ook al vertelt men nu het verhaal dat elke krantentitel zal kunnen focussen op een specifiek deel van de lezersmarkt. Maar dat is iets waar de Raad voor Mededinging zich over buigt", aldus Schippers.

Rik Van Reeth (rechts) (LBC-NVK) is vooral geschrokken van de omvang van het plan. "Dat er een aantal jobs zouden verdwijnen, viel te verwachten, maar met één op vijf is de impact toch een pak groter dan verwacht."  Volgens hem heerst er nu "onrust doorheen heel het bedrijf", omdat nog niet helemaal duidelijk is waar de banen sneuvelen.

Vakbonden willen antwoorden

De vakbonden die vandaag aanwezig waren op de bijzondere ondernemingsraad van het Mediahuis hebben nog veel vragen over de intentie tot het schrappen van 205 banen. "Over heel wat belangrijke aspecten, zoals de garanties voor de mensen die blijven, is nog niet gesproken", aldus Kareme Nouri van de LBC.

"De directie heeft zich in de communicatie beperkt tot een aantal cijfers, maar voor de mensen is het allerminst duidelijk of zij betrokken zijn", zegt Nouri. "En dat is uiteraard wat ze graag willen weten. Nu zal de onzekerheid en speculatie nog vele weken aanhouden."