30 maanden cel voor politiecommissaris Borgloon

Een politiecommissaris van de politiezone Borgloon heeft een strenge straf gekregen voor valsheid in geschrifte en fraude. De rechter veroordeelde hem tot een effectieve celstraf van 30 maanden en een geldboete van 17.000 euro. In een andere zaak kreeg de korpschef twaalf maanden met uitstel.

De commissaris stond de voorbije weken samen met drie burgers en zes inspecteurs terecht in drie verschillende fraudezaken waarbij er gesjoemeld werd met processen-verbaal. De rechter was niet mals voor de commissaris en veroordeelde hem tot een effectieve celstraf van 30 maanden en een geldboete van 17.000 euro. Omdat hij ook drie keer tien jaar zijn rechten verliest, mag hij niet opnieuw in dienst treden. Ook de anderen kregen effectieve straffen.

De politiecommissaris kwam in 2007 in aanrijding met een ree. Hij liet zijn wagen takelen en verliet de plaats van de aanrijding. In het daaropvolgende pv werd de ree een Mechelse herdershond, waarvan de eigenaar een kennis bleek van de commissaris. Volgens het openbaar ministerie kon hij zo de schade aan zijn voertuig laten vergoeden via de familiale verzekering van de eigenaar van de hond.

In een tweede zaak beschermde de commissaris een kennis. Die laatste belde hem op 7 november 2009 's nachts op omdat hij met de wagen van zijn ouders tegen een elektriciteitspaal geknald was. Ook in dit dossier werd de commissaris vervalsingen ten laste gelegd.

In het derde dossier werd de commissaris samen met drie andere inspecteurs beschuldigd van vluchtmisdrijf. Bij het wegrijden van de parking van Rock Werchter in 2009 zouden ze met hun mobilhome een wagen geraakt hebben. Het Leuvense parket had het dossier geseponeerd. Volgens de openbare aanklager was de seponering het gevolg van de manipulaties van de beklaagden in hun verklaringen.

Twee van de zes inspecteurs kregen celstraffen van zes maanden, met uitstel voor een van hen. Beiden zijn ook voor vijf jaar ontzet uit hun rechten en kunnen gedurende die periode hun functie niet opnieuw opnemen. Eén inspecteur kreeg de vrijspraak en de drie burgers kregen celstraffen met uitstel.

Korpschef

De korpschef van Borgloon stond in drie andere dossiers terecht. Zo zou hij zich op de werkvloer en tijdens teambuildings meermaals schuldig gemaakt hebben aan handtastelijkheden bij vrouwelijke collega's en schunnig taal hebben gebruikt. Hij werd vrijgesproken van aanranding, maar kreeg een boete van 3.600 euro voor pesterijen.

Voor het vervalsen van een pv tegen een roekeloze vrachtwagenchauffeur (in het pv stond dat de korpschef tijdens de achtervolging zelf reed met zijn eigen wagen, terwijl hij achteraan zat in een burgervoertuig) en het zich toe-eigenen van wapens die door burgers op het politiekantoor werden ingeleverd, kreeg hij alles bij elkaar twaalf maanden cel met uitstel en een boete van 12.000 euro.