"Di Rupo beetje zoals kind dat om zijn Sinterklaas komt"

Belgacom-topman Didier Bellens heeft in de Ukkelse zakenclub B19 fors uitgehaald naar de Belgische staat, premier Elio Di Rupo (PS), de parlementsleden en de intercommunale Tecteo. Dat melden L'Echo en Trends/Tendances op hun website. Hij zegt ook dat hij geviseerd wordt door de pers en de politiek.

Bellens was te gast bij de B19 Country Club, een nieuwe Ukkelse zakenclub. Bellens, die in het oog van een storm is terechtgekomen, liet er zich andermaal niet onbetuigd. Gevraagd naar de verschillende soorten aandeelhouders waarmee hij in zijn loopbaan werd geconfronteerd, aarzelde Didier Bellens niet om de staat te omschrijven als "de moeilijkst te beheersen partner".

"Elke minister heeft zijn wensen. De ene spreekt over de portefeuille van de consument, de andere over de staat van de overheidsfinanciën, de derde over de gezondheid van de burger die hij wil beschermen, maar enkel in Brussel. Ik spreek er een woordje over met de premier. Hij begrijpt dat dit moeilijk is maar antwoordt me dat hij andere problemen heeft", wordt Bellens door L'Echo geciteerd.

De topman van Belgacom liet zich ook ontvallen dat de eerste minister hem enkel bij het naderen van het jaareinde belt, om te informeren of Belgacom een dividend uitkeert. "Een beetje zoals een klein kind dat om zijn Sinterklaas komt."

"Politiek doodt elke vorm van concurrentie"

Bellens sneed ook de overname van de kranten van L'Avenir door de intercommunale Tecteo aan, en noemde het abnormaal dat "de Waalse elektriciteitsconsument een structuur subsidieert die recurrente verliezen incasseert".

De Belgacom-baas evoceerde ook het vraagstuk van de reglementering - onder meer de nieuwe telecomwet - die een aantal concurrenten van de publieke operator zou destabiliseren. "Ik hou me schrap, want ik verkoop televisie en vaste diensten. Maar als ik zie hoe Mobistar en Base verzwakt worden, zie ik me straks alleen staan in de strijd met Telenet. Eerlijk gezegd, indien men mij op een dag had gezegd dat de politiek elke vorm van concurrentie zou doden, dan had ik dat niet geloofd."

Didier Bellens kwam ook terug op het verkoopdossier van een Belgacomgebouw waarin de CEO van Belgacom - en tevens bestuurder van een vastgoedbedrijf - werd verdacht van belangenconflicten. Bellens werd hierover recent nog gehoord in de Kamer. "Men wil problemen zoeken waar er geen zijn. Op het ogenblik dat het gebouw nog niet is verkocht, zijn er geen belangenconflicten", bleef hij zijn verdediging trouw. "Je kan begrijpen dat onze parlementsleden geen juristen zijn, maar ze begeven zich op een gevaarlijk terrein", merkte hij ironische op, nog volgens Trends/Tendances.

De Belgacombaas ziet zich "onmiskenbaar" geviseerd door de pers en de politiek. Volgens hem is er "misschien een jacht op de man" (tegen hem).