"Fiscale fraude niet bestrijden door controleurs te verminderen"

De Nationale Unie van Openbare Diensten (NUOD)- sector Financiën vindt dat het personeelsbestand van de FOD Financiën niet meer verder afgebouwd mag worden. De Unie reageert daarmee op de aankondiging van Dirk Claes (CD&V) dat deze regering met bijna 2.000 ambtenaren minder werkt in vergelijking met 2011.

De grootste inspanningen zijn al gedaan in de departementen Defensie en Financiën, klonk het gisteren. Bij Financiën zijn sinds december 2011 3.057 mensen vertrokken en 757 nieuwe medewerkers in dienst genomen. "We moeten op dit elan voortgaan", aldus Claes.

De NUOD - sector Financiën reageert vandaag misnoegd. Voorzitter François Goris vindt dat het departement "al een zeer grote inspanning" geleverd heeft en dat er "grenzen aan de personeelsafbouw" zijn.

"Langs de ene kant bevestigt de federale regering dat de strijd tegen fiscale fraude een prioriteit is, maar langs de andere kant vermindert men bijkomend het aantal personeelsleden, tewerkgesteld in de controlediensten (die nu al onderbemand zijn)", zegt Goris.

Nog volgens Goris zal een computer nooit een ervaren controleur vervangen. "Men bestrijdt de fiscale fraude niet door het aantal fiscale controleurs te verminderen", klinkt het in een persbericht. "Of met de woorden van Hans D'Hondt, voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën: "Een fiscale controleur brengt voor de schatkist het vijfvoudige op van zijn kostprijs"."