"Gaan mensen helpen hun belastingen te optimaliseren"

Unizo-topman Karel Van Eetvelt is niet te spreken over de verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus. "Een aanval op de pensioenspaarpot van kleine zelfstandigen", zegt hij. "We gaan die mensen helpen om hun belastingen te optimaliseren."

De federale regering nam de beslissing om de roerende voorheffing op de liquidatiebonus te verhogen van 10 naar 25 procent tijdens de begrotingscontrole van april dit jaar. De liquidatiebonus is het bedrag dat de ondernemer of zelfstandige aan zichzelf kan uitkeren bij het stopzetten van zijn activiteiten, wat er nog overblijft dus als de activa zijn verkocht.

De hogere belasting stuit op verzet van de middenstandsorganisaties. "De ondernemers zijn heel boos omdat hun pensioenspaarpotje wordt aangevallen", zegt Unizo-topman Van Eetvelt. "Dat zouden wij ook zijn als de belasting op ons pensioen plots maal 2,5 zou worden gedaan."

Unizo heeft een bevraging gedaan bij 3.000 zelfstandigen. Daaruit blijkt dat bijna 9 procent van zij die de maatregel kennen, aangeeft zijn vennootschap te zullen stopzetten voor de verhoging ingaat. Van die groep zelfstandigen zegt 40 procent dat ze er dan meteen ook helemaal mee stoppen.

Veel zelfstandigen gebruiken overgangsregeling

Van Eetvelt benadrukt dat zelfstandigen een heel beperkt pensioen hebben en dus wel verplicht zijn om aanvullingen te zoeken. "Dit is de manier waarop de meeste kleine zelfstandigen dat doen: een deel van hun belaste winsten opsparen in hun vennootschap. Op het einde van de rit kunnen ze dat dan gebruiken om hun pensioen aan te vullen."

De federale regering heeft wel een overgangsregeling uitgewerkt. Die houdt in dat de ondernemer een deel van de reserves kan vastzetten in de vennootschap. Hij betaalt op dat bedrag, dat zo "gereserveerd" wordt voor de toekomst, nog steeds het tarief van 10 procent.

"Heel wat zelfstandigen zijn dat nu aan het doen", zegt Van Eetvelt. De deadline om de regeling nog te kunnen gebruiken, ligt echter al op het einde van dit jaar. "Wij gaan alles doen om de zelfstandigen te helpen om nu snel nog die omzetting te doen. Al onze leden krijgen volgende week een brief in de bus met uitleg wat ze moeten doen."

"Wat gaat men doen met de meeropbrengst?"

Uit de bevraging van Unizo blijkt dat de overgangsregeling veel meer gaat opbrengen voor de federale regering dan gepland was. Men had gerekend op 160 miljoen euro, maar het zou op zijn minst al om 500 miljoen gaan. "Wat gaat men nu doen met het verschil? Gaat men dat op de een of andere manier teruggeven, want dit was niet de afspraak", reageert Van Eetvelt, die vindt dat de zelfstandigen moeten opdraaien voor het feit dat de regering geld nodig heeft voor de begroting.

"Dit is een signaal voor ons om die mensen te helpen om hun belastingen te optimaliseren. De belastingdruk is al zo gigantisch hoog en mensen moeten ook hun boterham nog verdienen. We zullen ze meer moeten helpen om te zoeken naar legale methodes om die druk redelijk te houden. Wij kunnen niet anders meer", besluit de Unizo-topman.