"Jongeren hebben hoger taal-IQ dan ouderen"

Jongeren hebben een hoger taal-IQ dan ouderen. Dat is een van de vaststellingen uit De Grote Taalpeiling, een onderzoek van Radio 1, De Standaard en de Taalunie. Ook blijkt dat in 80 procent van de gezinnen tussentaal gebruikt wordt.

Uit De Grote Taalpeiling blijkt onder meer dat in 80 procent van de Vlaamse gezinnen tussentaal gebruikt wordt. "Verkavelingsvlaams" wordt ook meer en meer buiten een familiale en informele context gebruikt en wordt vaker op het werk gesproken.

De opkomst van de tussentaal betekent echter niet per se de teloorgang van de dialecten. Over het algemeen blijken jongeren wel minder vaak echt dialect te spreken dan hun ouders. Nog 40 procent van de ouders zegt dialect te gebruiken met hun kinderen, terwijl 65 procent van diezelfde ouders nog dialect spreekt met hun ouders.

Een van de vaststellingen is ook dat de gij-vorm allesbehalve aan het uitsterven is. 78 procent praat met de partner in de gij-vorm. 59 procent gebruikt het woord "gij" op het werk.

Verder blijkt dat 45 procent van de ondervraagden vindt dat Engels de tweede taal mag worden in Vlaanderen. 51 procent houdt het liever bij het Frans. Jongeren (-34 jaar) blijken het tot slot beter te doen op de Taal-IQ-test dan ouderen.

De bevraging in De Grote Taalpeiling gebeurde bij 1.004 Nederlandstaligen. De maximale foutenmarge bedraagt 3,1%.