"Koning Albert wil extra kostenvergoeding"

Koning Albert heeft aan de regering gevraagd om sommige van zijn kosten te dragen, zo schrijven Le Soir en De Standaard. Sinds hij koning af is, werd zijn dotatie fors teruggeschroefd.

Sinds hij aftrad, beschikt Albert over een dotatie van 923.000 euro, waarop belastingen moeten worden betaald. Op het einde van zijn regeerperiode als koning kreeg hij nog 11,5 miljoen euro. De dotatie ligt wettelijk vast, daaraan morrelen zou een parlementaire stemming vergen, met alle vervelende politieke discussies vandien.

Volgens "verschillende goede bronnen" bij Le Soir zou koning Albert via zijn entourage "signalen" hebben uitgestuurd aan premier Elio Di Rupo (PS) en enkele vicepremiers, met de vraag dat de overheid een deel van de kosten zou overnemen. Eén idee is om bepaalde onkosten door de overheid te laten dragen. De staat zou het onderhoud en de verwarming van zijn residentie (Kasteel Belvédère) kunnen bekostigen, of de brandstof van het koninklijke jacht. De Koninklijke Schenking is benaderd, maar zou te krap bij kas zitten.

Het Paleis en de entourage van koning Albert wilde aan Le Soir het nieuws noch bevestigen noch ontkennen. Of de koninklijke vraag positief beantwoord kan worden in tijden van budgettaire schaarste, is nog maar de vraag.