Federale Politieraad uit kritiek op politiehervorming

De Federale Politieraad heeft kritiek op de politiehervorming die minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) wil doorvoeren. Dat schrijft De Tijd. De bedoeling van de hervorming was om de politie efficiënter te laten werken, onder meer door tientallen directiefuncties af te schaffen. Maar zoals het er nu naar uitziet, zullen er net meer instellingen bij komen.

Het ambitieuze hervormingsprogramma werd in januari voorgesteld door Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie, en was gedragen door ongeveer alle grote namen in de wereld van de politie en magistratuur.  Om de structuur efficiënter te maken, werden drastische maatregelen voorgesteld: 55 van de 84 directiefuncties zouden worden afgeschaft, de politiediensten in de arrondissementen zouden worden versterkt en nutteloze centrale diensten in Brussel zouden verdwijnen.

Maar minister Milquet besloot het plan te herschrijven. De overkoepelende Federale Politieraad is niet te spreken over de wetteksten van haar kabinet.

"Het systeem wordt iets complexer gemaakt door het doen ontstaan van een paar samenwerkingsorganen en adviesorganen waar uiteindelijk de Federale Politieraad pleit voor het behouden van het huidige systeem. Het gevolg hiervan kan zijn dat de werking van de politie moeilijker wordt en dat is een beetje onze vrees", zegt Jean-Marie Brabant van de Federale Politieraad in het VRT-radionieuws.

De Politieraad waarschuwt ook voor een "politisering" van de politieleiding en een loggere werking met "nutteloze", "overbodige" en "zelfs contraproductieve regels". "Wij krijgen bovendien de indruk dat er geëvolueerd wordt naar een lokale en federale politie in plaats van een geïntegreerde politie."

Volgens minister Milquet baseert de Politieraad zich op plannen uit september die intussen zijn aangepast.

In "De ochtend" heeft professor emeritus Cyrille Fijnaut, hoogleraar strafrecht en criminologie aan de KU Leuven, gezegd dat "de plannen die men tot voor kort had voor de federale politie hem heel gepast lijken". "De inrichting van de federale politie enten op de herverdeling van justitie, op provinciaal niveau de bevoegdheden en middelen meer te concentreren, lijkt me een nuttige zaak. Dat maakt de werking van de federale werking van de politie beter en biedt meer mogelijkheden om de lokale politie te ondersteunen."

Meest gelezen