Groen pleit voor progressief tarief voor elektriciteit

Oppositiepartij Groen ziet niets in het voorstel van socialisten en liberalen om de btw op elektriciteit te verlagen naar 6 procent. Volgens de groenen is zo'n maatregel niet duurzaam en niet sociaal. Als alternatief stelt Groen voor om een progressief tarief in te voeren voor elektriciteit, waarbij wie minder verbruikt ook minder per kWh betaalt.

Groen-voorzitter Wouter Van Besien noemt het 6 procent btw-voorstel van SP.A en Open VLD "een vestzak-broekzakoperatie voor de gewone burger". "Het is geen sociale maatregel, het is boerenbedrog. Doordat je minder btw betaalt op elektriciteit gaat de index ook omlaag en ga je minder loon hebben. Het geeft geen sociaal voordeel aan gezinnen", legt Van Besien uit in "De ochtend".  "Grootverbruikers krijgen grotere kortingen, het veroorzaakt meer vervuiling en verlaagt de loonlasten niet op de juiste manier." Van Besien vindt het ook geen duurzame maatregel "omdat hij het elektriciteitsverbruik met minstens 3 procent zou doen toenemen, met als gevolg een grotere CO2-uitstoot en meer vervuiling."

Het progressieve tarief dat Groen voorstelt moet mensen aansporen om minder te gaan verbruiken. "Dat is een voordeel voor 75% van de gezinnen maar bovendien een stevige beloning voor mensen die hun energieverbruik doen dalen. Het zal dus aanzetten tot energiebesparende maatregelen door bijvoorbeeld de aanpassing van het gedrag of de aankoop van efficiëntere elektrische apparaten. Het progressieve tarief wordt budgetneutraal ingevoerd, het kost de overheid geen geld", zegt Van Besien.

"Bovendien is een progressief tarief ook sociaal rechtvaardig omdat uit onderzoek blijkt dat er in België een samenhang is tussen je inkomen en de hoogte van je elektriciteitsfactuur. Hoe meer inkomen je hebt, hoe meer elektriciteit je verbruikt. Dat geldt voor iedereen behalve voor zij die gebruikmaken van een elektrische verwarming." Daarom stelt Groen voor dat alle elektrische verwarmingen versneld worden vervangen zodat tegen 2020 geen enkele woning nog op elektrische hoofdverwarming moet draaien. De overheid zou daar jaarlijks 200 miljoen euro in moeten investeren.

Tot slot wil de partij dat er veel doortastender gewerkt wordt aan het energiezuinig maken van slecht geïsoleerde woningen. "Dat zijn investeringen die naar de bouwsector gaan, dat levert rechtstreeks jobs op", zegt Wouter Van Besien.