Regering verlicht elektriciteitsfactuur bedrijven

Binnen de federale regering is er een politiek akkoord om de elektriciteitsfactuur voor de bedrijven te verlichten. Dat zegt het kabinet van staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet (CDH). Bedrijven en gezinnen samen betalen per jaar zowat 250 miljoen euro voor steun aan windmolenparken op zee.

Bedrijven zullen voortaan minder moeten betalen voor de subsidies aan de windmolenparken op zee. Die windmolenparken zijn zware investeringen. De kost ervan wordt mee gedragen door alle energieverbruikers, zowel particulieren als bedrijven, via een heffing op het verbruik.

Voor bedrijven en KMO's kan die rekening fors oplopen. Zo betalen grote-energie-intensieve bedrijven wel een half miljoen euro of meer per jaar.

De ministerraad heeft nu beslist de heffing te verminderen met 15 tot 45 procent naargelang het verbruik. Bovendien komt er een plafond , zodat geen enkel bedrijf nog meer dan 250.000 euro moet betalen.

De maatregel gold dit jaar ook al, tijdelijk, voor de tweede helft van het jaar. Wathelet zegt dat de maatregel nu structureel wordt, om de competitiviteit van de bedrijven te versterken. Ze kost de overheid 48 miljoen euro per jaar, dat is zowat een vijfde van het totale steunpakket voor de windmolenparken.