Verdwijnen windturbines vroegtijdig door gebrek overheidssteun?

Aspiravi uit Harelbeke denkt erover windmolens ouder dan tien jaar af te breken omdat ze niet meer rendabel zijn. De beheerder van windmolenparken wijt dat aan het wegvallen van groenestroomcertificaten. Vlaams minister voor Energie Freya Van den Bossche (SP.A) weerlegt de kritiek.

"Bij aanvang van onze projecten zijn regels opgemaakt en die worden niet gerespecteerd", zegt An Schaubroeck van Aspiravi. "Er werd overeengekomen 20 jaar lang groenestroomcertificaten te verstrekken wat overeenkomt met de levensduur van een turbine. Dat wordt nu naar 10 jaar herleid."

Minister Van den Bossche hervormde eind vorig jaar het subsidiestelsel omdat de kosten voor de gezinnen en de kmo's te hoog oplopen. Zo blijkt uit een studie van de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen dat de Vlaamse regering dit jaar voor het eerst meer dan een miljard euro aan groenestroomcertificaten zal uitbetalen.

"Maar het klopt niet dat er geen groenestroomcertificaten meer zullen zijn voor windmolens ouder dan 10 jaar", zegt woordvoerder van de minister Gorik Van Holen. "Er is een overeenkomst voor het leveren van certificaten tot de investeringskost van windmolenprojecten is gerecupereerd. Het is maatschappelijk niet verantwoord om bedrijven die daarna winst maken nog eens te subsidiëren."

"Bedrijfseconomisch logisch om windmolens stop te zetten"

Aspiravi vindt echter niet dat het mag worden gestraft voor de inspanningen die het in het verleden, op vraag van de Vlaamse overheid, heeft gedaan. "Wij pleiten voor een consistent beleid. Verander de parameters niet", aldus Aspiravi. Aspiravi verwijst ook naar de lage energieprijzen en de hoge exploitatiekosten. Die som maakt dat enkele projecten niet meer rendabel zijn. "En dan is het bedrijfseconomisch logisch dat die stopgezet kunnen worden. Dat idee leeft binnen de sector", aldus Aspiravi. Om hoeveel windmolens het gaat, kan Aspiravi niet kwijt.

De Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA) is geen voorstander van het neerhalen of vervangen van windmolens zolang die nog optimaal draaien en rendabel zijn. "Maar waar trek je de grens? Het moet alvast de bedoeling zijn dat de investering zo lang mogelijk intelligent moet worden uitgebaat", aldus VWEA. Maar VWEA steunt uiteraard de sector. Zo pleiten ze onder meer voor afschaffing van de injectievergoeding, een vergoeding om elektriciteit te pompen op het net.