Vlaming gaat bewuster om met energieverbruik en -prijs

Gezinnen en bedrijven gaan steeds bewuster om met hun energieverbruik en de energieprijs. Dat blijkt uit de voorstelling van de Marktmonitor 2013 van de Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt (VREG).

In 2012 stapte een recordaantal gezinnen en bedrijven over naar een andere energieleverancier. In 2013 maakten nog meer gezinnen en bedrijven gebruik van de vrijmaking van de markt om een andere energieleverancier te kiezen. Opvallend is dat door 68 procent van de gezinnen de prijs als belangrijkste reden voor een overstap wordt aangehaald, in 2012 was dit nog 54 procent.

Vooral bij de bedrijven is deze stijging duidelijk merkbaar. Tussen januari en oktober besloot 15,5 procent van de bedrijven om over te schakelen op een andere elektriciteitsleverancier, tegenover 11,7 procent in 2012.

Volgens Sofie Lauwaerts van de VREG lag het aantal overstappen heel hoog in januari. "Januari is traditioneel de maand met het meeste aantal overstappen. Bovendien liep in het najaar van 2012 de campagne 'Durf vergelijken'. Dit zal heel wat gezinnen en bedrijven hebben gestimuleerd om de overstap te wagen", zegt Lauwaerts.

Vanaf juni daalde de switch-intentie, grotendeels te verklaren door de grote tevredenheid over de dienstverlening, waardoor de klant weer trouwer wordt aan de leverancier.

Liefst 78 procent van de gezinnen en 86 procent van de bedrijven staan dan ook positief tegenover de vrijmaking van de energiemarkt. Twee jaar geleden was respectievelijk 56 en 66 procent tevreden.