Administratie stuurt zelf aanvraag voor studietoelage op

Begin volgend jaar zal de onderwijsadministratie voor het eerst zelf aanvragen voor een studietoelage opsturen. Daarop zullen de al bekende gegevens vooraf ingevuld zijn. Op die manier wil de administratie de ouders helpen om hun aanvraag tijdig in te dienen.

De studietoelage bedraagt 90 euro voor een kleuter en loopt op tot 1.300 euro voor een student hoger onderwijs. Begin dit jaar ontstond er grote verontwaardiging toen bleek dat bijna 3.000 mensen geen studietoelage hadden gekregen omdat ze hun aanvraag te laat hadden ingediend.

Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) beloofde toen werk te maken van de automatische toekenning van de studietoelagen. Dat is minder evident dan het lijkt omdat de administratie afhangt van te veel verschillende databanken om op korte termijn alle nodige gegevens voor een aanvraag te verzamelen.

Er wordt wel al een eerste stap gezet. "Vanaf dit aanvraagjaar gaan wij nakijken wie er in februari nog geen aanvraag heeft gedaan, terwijl hij of zij het vorige schooljaar wel in aanmerking kwam", zegt Marleen De Putter. "We gaan het dossier van die mensen opstarten en ze krijgen dan een formulier waarbij alles wat wij weten ingevuld is. Zij krijgen de kans om verder aan te vullen."

Wie snel de studietoelage voor dit schooljaar wil, doet best nu al zijn aanvraag, liefst digitaal. Voor hulp daarbij kunt u terecht bij het OCMW of voor het hoger onderwijs bij de dienst studentenvoorzieningen.