MER-rapport: Oosterweel scoort het best op vlak van mobiliteit

Het langverwachte milieueffectenrapport (MER) over de verschillende opties om de verkeersproblemen rond Antwerpen op te lossen, duidt de Oosterweelverbinding aan als beste optie op het vlak van mobiliteit. Het Meccano-tracé scoort dan weer het best op het vlak van geluidshinder en gezondheid. Onze redactie kon de ontwerpteksten van het rapport al inkijken.

Opvallend is dat geen van de trajecten die in de running zijn voor een derde Antwerpse Scheldekruising uitblinken. Maar volgens het rapport scoort de Oosterweelverbinding - die de voorkeur van de Vlaamse regering wegdraagt - het best wat betreft doorstroming en bereikbaarheid. Het Meccano-tracé van de actiegroepen zit het best op vlak van geluidshinder en gezondheid omdat het het verst gelegen is van woonwijken maar het snijdt anderzijds wel door een groot stuk waardevolle open ruimte. Ook de Oosterweelverbinding scoort trouwens relatief goed op het vlak van leefbaarheid.

Een centrale tunnel onder heel Antwerpen scoort het best op vlak van ruimtelijke ordening. Het rapport stelt dat een vrachtverbod in de Kennedytunnel en een tolheffing voor de Oosterweelverbinding negatieve effecten hebben. Die voorwaarden waren nochtans een vereiste van de Vlaamse regering.

Het ontwerp gaat nu naar 25 verschillende adviesorganen en het definitieve rapport belandt eind januari op de tafel van de Vlaamse regering die de uiteindelijke keuze zal maken.