Vlaamse biogasindustrie gaat door diep dal

De biogasindustrie in Vlaanderen maakt momenteel een zware crisis door. Biogas werd enkele jaren geleden met veel omhaal onthaald als bron voor groene energie. Maar 8 van de 40 Vlaamse installaties zijn inmiddels failliet. De sector zelf wijt de crisis aan de grillige wetgeving rond groenestroomcerticaten.

In de biogasinstallaties worden elektriciteit en warmte opgewekt door mest en voedsel- en plantenoverschotten te vergisten. De bekomen energie wordt gebruikt in woningen, de industrie en de land- en tuinbouw. Door haar manier van werken helpt de biogasindustrie ook mee aan het wegwerken van voedseloverschotten en afvalstromen. De restfractie van de grondstoffen wordt in de landbouw gebruikt als alternatief voor mest.

In tegenstelling tot de buurlanden boert de biogasindustrie in ons land helemaal niet goed. Van de 32 nog resterende biogascentrales in Vlaanderen maken er maar vijf (beperkte) winst. 27 centrales maken zwaar verlies.

De sector zelf wijt de problemen aan de regelgeving rond de groenestroomcertificaten. De sector leeft van die certificaten maar de regelgeving errond zou onvoldoende transparant zijn. Bovendien worden de groenestroomcertificaten al na tien afgeschaft in de plaats van de oorspronkelijke 20 jaar.