Vrouwen maken slechts 30 procent uit van politiepersoneel

Minder dan een derde (29,73 procent) van het personeel van de geïntegreerde politie bestaat uit vrouwen en dat aantal daalt naarmate de graad stijgt. Dat blijkt uit cijfers die zijn bekendgemaakt naar aanleiding van de ondertekening van de Charters over de gelijkheid tussen vrouwen en mannen bij de politie. Slechts 3 procent van de hoofdcommissarissen zijn vrouwen, van de 195 politiezones zijn er zelfs 117 zonder vrouwelijke officierenkaders.

De "Charters over de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, de gelijkheid van kansen en de diversiteit" werden voorgesteld en ondertekend in het bijzijn van minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet (CDH). Eén charter werd ondertekend door het management, het tweede is voor het personeel, om zo "alle niveaus van de organisatie te sensibiliseren en impliceren".

Met de ondertekening verklaart de politie "gelijkheid en diversiteit te realiseren", onder meer door het opstellen van actieplannen en door te waken over het feit dat commissies, adviesraden, jury's, werkgroepen, enzovoort, bestaan uit mannen en vrouwen. "Het doel is te streven naar de aanwezigheid van minstens een derde van het ene of het andere geslacht."

Personeelsleden moeten dan weer bijdragen aan een werkomgeving waar gelijkheid en diversiteit "een bron zijn voor ontwikkelingen".

De twee charters passen in het actieplan "Vrouwen en politie", dat door een "Gender" task force, die in maart 2012 werd opgericht, in het leven werd geroepen.

In de toekomst moeten ook concrete maatregelen volgen. Zo zal een richtlijn over telewerk worden uitgewerkt, zal gekeken worden hoe er meer flexibiliteit kan zijn in het kader van de arbeidstijd en het inrichten van vormingen in verband met diversiteit. Er zal eveneens een enquête worden opgesteld om de oorzaken en de factoren te achterhalen die ertoe leiden dat vrouwen bij de politie niet bevorderd worden.

Meest gelezen