VS en Israël verliezen stemrecht bij Unesco

De VS en Israël zijn hun stemrecht bij Unesco kwijtgespeeld. Dat gebeurde automatisch omdat de beide landen niks meer van zich hadden laten horen nadat ze 2 jaar geleden de geldkraan hadden dichtgedraaid omdat de socioculturele organisatie van de Verenigde Naties Palestina als volwaardig lid had erkend.

Ondanks felle tegenkanting van zowel de VS als Israël, besliste Unesco eind 2011 Palestina als volwaardig lid te erkennen. De reactie van de VS liet niet lang op zich wachten. De grootste geldschieter van de organisatie draaide de geldkraan dicht. Israël deed kort daarop hetzelfde. Beide landen vreesden dat de erkenning een eerste stap was in de richting van een erkenning van Palestina als volwaardig lid van de VN.

Volgens de regels van Unesco hadden de VS en Israël tot vandaag de tijd om de financiering te hervatten of minstens een verklaring af te leggen. Geen van beide deed dit. Daarom verliezen ze nu automatisch hun stemrecht binnen de organisatie.

Financiële malaise

De directeur-generaal van Unesco Irina Bokova betreurt de gang van zaken. Niet alleen vindt ze het jammer dat de VS sinds 2 jaar niet meer op haar organisatie weegt, het achterwege blijven van het Amerikaanse geld sloeg ook een enorm gat in de begroting van Unesco.

Toch aanvaardt Bokova de politieke realiteit en zweert ze een oplossing te vinden voor de financiële malaise zodat het werk van Unesco kan worden verdergezet. Dat belooft geen makkelijke opdracht te worden. Zo is de begroting voor 2014 met liefst 150 miljoen dollar (zo'n 112 miljoen euro) gedaald.