Zaventem eindelijk uit impasse

Open VLD, N-VA en CD&V hebben in Zaventem eindelijk een akkoord bereikt over de voordracht van een nieuw schepencollege. Dat was nodig omdat de Raad van State in juli de schepenverkiezing ongeldig had verklaard.
Francis Vermeiren (Open VLD)

Zes verkozenen van Open VLD en vier van SP.A-Groen-Leef hadden tegen de regels in twee voordrachtsakten ondertekend voor twee verschillende coalities. Als gevolg daarvan mogen ze deze legislatuur geen uitvoerend gemeentelijk mandaat meer uitoefenen.

Zaventem belandde daardoor in een politieke impasse. Een aantal van de betrokkenen tekenden bij de Raad van State verzet aan tegen de beslissing. Zolang er geen uitspraak was, weigerden ze hun handtekening te zetten op een nieuwe voordrachtsakte.

Volgens de auditeur van de Raad van State is het ingediende verzet onontvankelijk omdat het te laat is ingediend. Bovendien dreigden bijkomende politieke problemen. Als er een gemeenteraad georganiseerd zou worden zonder voorafgaande voordracht van burgemeester en schepenen, zou er een geheime stemming volgen. De Union des Francophones, die bij de verkiezingen zeven verkozenen haalde, zou daardoor minstens één schepenzetel halen. 

Strubbelingen bij Open VLD

Het conflict in Zaventem gaat terug op interne strubbelingen binnen Open VLD. Aanvankelijk was het de bedoeling dat lijsttrekster Lieve Wierinck de fakkel zou overnemen van burgemeester Francis Vermeiren. Maar een week voor de gemeenteraadsverkiezingen liet hij weten toch kandidaat-burgemeester te zijn. Wierinck probeerde toen een coalitie tegen Vermeiren op te zetten maar dat mislukte. In die episode hebben tien gemeenteraadsleden verscheidene voordrachtsaktes ondertekend.

Lokaal N-VA-voorzitter Erik Rennen zegt tevreden te zijn met het akkoord. "Eindelijk is er een oplossing. Dat was hoog nodig, aangezien er sinds 24 juni al geen gemeenteraad is gehouden. Wij hebben ons altijd loyaal en constructief getoond."