Is het Yperiet of Nieuwporiet ?

Er bestaat discussie over het gebruik van mosterdgas in de Westhoek. Schrijver Kristof Jacobs en de Nieuwpoortse schepen voor Toerisme Bert Gunst (CD&V) beweren dat mosterdgas niet in Ieper, maar wel voor het eerst in Nieuwpoort op grote schaal werd gebruikt. "De benaming Yperiet is niet correct. We vinden dat dat moet worden herbekeken", zegt het duo.

Jacobs en Gunst spreken van Nieuwporiet. "We vinden dat de miljoenen bezoekers die de slagvelden de komende jaren zullen aandoen, correcte informatie moeten krijgen", vertellen de schrijver en de schepen in Het Nieuwsblad en de kranten van De Persgroep.

Beiden hebben onderzoek verricht waaruit zou blijken dat niet in Ieper maar in Nieuwpoort het eerste slachtoffer gevallen is van een aanval met mosterdgas. Ze halen als bewijs een boek van de Australische geschiedschrijver C.E.W. Bean aan en een dagboek van de Australische 36th Heavy Artillery Group. In het Kenniscentrum van In Flanders Fields hebben ze hun bedenkingen. "Het gebruik van een nieuw wapen tijdens WOI werd onmiddellijk gerapporteerd. Als dat in Nieuwpoort was begonnen, zou dat zeker in Britse oorlogsarchieven staan", luidt het.

Jan Durnez (CD&V), de burgemeester van Ieper, reageert alvast cynisch: "Wie wil er nu de naam van het vreselijkste oorlogswapen uit de geschiedenis claimen? Iedereen wordt wat zenuwachtig omdat de herdenking (100 jaar Groote Oorlog in 2014, red.) voor de deur staat, maar we zullen dat in alle vrede laten betijen."